• Tartalom

1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

2020.07.16.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj és egyéb rendezvények megfelelő technikai színvonalon történő megrendezéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a 2027-ig érvényes Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíjra vonatkozó versenypromóciós megállapodás megújítását célzó tárgyalások megalapozása érdekében sor kerüljön a HUNGARORING Versenypálya (a továbbiakban: Versenypálya) főépületének korszerűsítésére, újjáépítésére és a későbbi fejlesztések megvalósítását szolgáló ingatlanszerzési igények felmérésére;

2. egyetért azzal, hogy a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) részére a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról szóló 1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a 2017. évben biztosított 5 000 000 000 forint összegű tőkejuttatás felhasználásával, legfeljebb 1 600 000 000 forint erejéig kerüljön sor a Versenypálya főépületének korszerűsítéséhez, újjáépítéséhez szükséges előkészítési, tervezési feladatok végrehajtására, illetve a későbbi fejlesztések megvalósítását szolgáló ingatlanszerzési igények felmérésére;

3. felhívja a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztosi feladatokat ellátó innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, az előkészítési, tervezési feladatok végrehajtását követően készítsen előterjesztést a Kormány részére a Versenypálya főépületének korszerűsítésére, újjáépítésére irányuló kiviteli tervek elfogadása, valamint a kiviteli tervek alapján a megvalósításához szükséges további költségvetési források biztosítása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. augusztus 31.

4. egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2021–2027 között megrendezésre kerüljön azzal, hogy a 2021-ben kifizetendő jogdíj összege 45 035 552,63 USD, az ezt követő években kifizetendő éves jogdíj összege pedig az előző éves jogdíj összegének 4 százalékkal növelt összege;

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a Formula One World Championship Ltd. és a Társaság közötti szerződés szerinti, a Társaságot terhelő rendezői jogdíjjal megegyező összegű költségvetési támogatásnak a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben való biztosításáról a 2021–2027 közötti évekre folyamatosan;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. évben a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a 2022–2027. évek között az adott évi központi költségvetés tervezése során

6.1

1

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére