• Tartalom

14/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

14/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2020.02.21.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban használt dielektromos kerámiában lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/169 bizottsági irányelvnek,

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban található, ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/170 bizottsági irányelvnek,

c) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a villamos érintkezésekben lévő kadmiumra és vegyületeire megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/171 bizottsági irányelvnek,

d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/172 bizottsági irányelvnek,

e) 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zománcok üvegre történő felviteléhez használt nyomdafestékekben lévő ólomra és kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/173 bizottsági irányelvnek,

f) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a 69/493/EGK irányelvben meghatározott, kristályüvegben kötött formában található ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/174 bizottsági irányelvnek,

g) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes lézercsövek tokjának összeállításánál használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/175 bizottsági irányelvnek,

h) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes diódák bevonatrétegében lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/176 bizottsági irányelvnek,

i) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a foszforokat tartalmazó kisülőlámpákban található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/177 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 14/2020. (II. 12.) Korm. rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére