• Tartalom

14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

2021.01.01.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

2021. december 11., szombat munkanap

2021. december 24., péntek pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2022. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére