• Tartalom

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

2022.11.18.

A Kormány az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva

1. egyetért azzal, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277, a továbbiakban: Társaság) részére

a) a 2020. évben programfejlesztésre 3 600 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 7 400 000 000 forint, összesen 11 000 000 000 forint,

b) a 2021. évben programfejlesztésre 3 300 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 1 700 000 000 forint, összesen 5 000 000 000 forint,

c)1 a 2022. évben programfejlesztésre 8 770 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 22 971 000 000 forint, összesen 31 741 000 000 forint,

d)2 a 2023. évben programfejlesztésre 14 000 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 9 784 000 000 forint, összesen 23 784 000 000 forint

forrás kerüljön biztosításra;

1a.3 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kulturális értékmegőrző beruházások vagy azzal azonos célú előirányzaton – a más kormányhatározatok alapján vállalt éven túli kötelezettségeken felül – az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt megvalósítása érdekében a 2022–2023. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 55 555 000 000 forint mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:

a)4 a 2022. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 31 771 000 000 forint,

b)5 a 2023. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 23 784 000 000 forint,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a támogatási szerződés megkötésekor

1b.6 egyetért azzal, hogy – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az infrastrukturális fejlesztések előkészítése és megvalósítása során az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekhez szükséges forrás biztosításáról a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében, a 2021. évtől a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetében, az 1. pont szerinti összegben és ütemezéssel;

Felelős: pénzügyminiszter

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 1. pont a) alpontja tekintetében a felmerülés ütemében

az 1. pont b) alpontja tekintetében 2021. június 30.

az 1. pont c) és d) alpontja tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

3.7 egyetért azzal, hogy a Veszprémi Főegyházmegye részére

a) a 2020. évben 17 833 937 202 forint,

b) a 2021. évben 12 904 251 125 forint,

c) a 2022. évben

ca) 2 621 500 000 forint,

cb) 13 521 547 243 forint,

d) a 2023. évben 10 005 800 000 forint

költségvetési forrás kerüljön biztosításra;

4.8 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese és a területfejlesztési miniszter bevonásával a Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújítására és fejlesztésére irányuló program megvalósítása érdekében gondoskodjon

a) a 3. pont a) alpontja szerinti forrás ütemezett biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében, valamint a 3. pont b) alpontja szerinti forrás ütemezett biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében,

b) a 3. pont c) alpont

Felelős:

pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
területfejlesztési miniszter

Határidő:

a 3. pont a) alpontja tekintetében a felmerülés ütemében
a 3. pont b) alpontja tekintetében 2021. június 30.
a 3. pont c) alpont ca) pontja tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
a 3. pont c) alpont cb) pontja tekintetében 2022. november 30.
a 3. pont d) alpontja tekintetében 2023. január 31.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat ütemezett és eredményes előkészítéséhez és megvalósításához szükséges jogszabály-módosító javaslatokról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. szeptember 15.

1

Az 1. pont c) alpontja az 1910/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontja az 1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1a. pontot az 1960/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontja, nyitó szövegrésze az 1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1a. pont a) alpontja az 1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1a. pont b) alpontja az 1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1b. pontot az 1960/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

7

A 3. pont az 1548/2022. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

8

A 4. pont az 1548/2022. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére