• Tartalom

1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.08.09.

1. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 2/A. mellékletének módosítására az EFOP-1.4.5-20 azonosító jelű, „Fókuszban a gyermek” című felhívás konstrukciófelelőseként a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter megjelölése érdekében.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével egyidejűleg

2. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

2.1. egyetért az EFOP-4.1.2-17-2017-00001 azonosító számú, „Almási Tagintézmény a 21. században” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet szerint,

2.2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

2.3. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 915 220 716 forint összegű, európai uniós forrás terhére nem elszámolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön felhasználásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 31.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.1

6.2

7.3

8.4

9.5

1. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00001

Almási Tagintézmény
a 21. században

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

1 401 119 666

98 880 334

915 220 716

2 415 220 716

A projekt célja a 6900 Makó,
Almási utca 52. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

2. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz6

3. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz7

1

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére