• Tartalom

2020. évi CXLVIII. törvény

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.11.06.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

6. §7

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

8. §9

9. §10

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

8. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

16. §17

9. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

17. §18

10. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

18. §19

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

12. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

a)42

b)43

c)44

d)45

e)46

f)47

g)48

h)49

i)50

13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

41. §51

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

42. §52

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

43. §53

44. §54

45. §55

46. §56

16. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

47. §57

48. §58

49. §59

50. §60

51. §61

52. §62

53. §63

54. §64

55. §65

56. §66

57. §67

58. §68

59. §69

60. §70

61. §71

62. §72

63. §73

64. §74

65. §75

66. §76

67. §77

68. §78

69. §79

70. §80

71. §81

1.82

2.83

3.84

4.85

5.86

6.87

7.88

8.89

9.90

10.91

11.92

12.93

13.94

14.95

15.96

16.97

17.98

18.99

19.100

20.101

21.102

22.103

23.104

24.105

25.106

26.107

27.108

28.109

29.110

30.111

31.112

32.113

33.114

34.115

35.116

36.117

37.118

72. §119

1.120

2.121

3.122

4.123

5.124

6.125

7.126

8.127

9.128

10.129

11.130

12.131

13.132

17. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

73. §133

74. §134

75. §135

76. §136

77. §137

18. Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény módosítása

78. §138

19. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

79. §139

80. §140

81. §141

82. §142

83. §143

84. §144

85. §145

86. §146

87. §147

88. §148

89. §149

90. §150

91. §151

92. §152

93. §153

94. §154

20. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény módosítása

95. §155

96. §156

97. §157

98. § (1)158

(2)159

(3)160

21. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

99. §161

100. §162

101. §163

102. §164

103. §165

104. §166

22. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény módosítása

105. §167

23. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény módosítása

106. §168

a)169

b)170

24. Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi L. törvény módosítása

107. §171

25. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

108. §172

26. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

109. §173

27. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 9. §, a 98. § (2) bekezdése és a 7. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. §, a 65. §, a 69. §, a 71. § 1., 2. és 33. pontja, a 72. § 5. és 12. pontja, a 98. § (3) bekezdése, valamint a 8. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 4–6. §, a 40. § c) pontja, az 56. § és a 106. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6)174 A 30. § 2022. november 5-én lép hatályba.

111. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

112. § A 14. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4e. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez175

2. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez176

3. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez177

4. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez178

5. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez179

6. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez180

7. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez181

8. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez182

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát veszette 2022. november 7. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2021: CXLVIII. törvény 35. §-a alapján nem lép hatályba.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 71. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 71. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 71. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 71. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 71. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 71. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 71. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 71. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 71. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 71. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 71. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 71. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 71. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 71. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 71. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 71. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 71. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 71. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 71. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 71. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 71. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 71. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 71. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 71. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 71. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 71. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 71. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 71. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 71. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 72. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 72. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 72. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 72. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 72. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 72. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 72. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 72. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 72. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 72. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 72. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 72. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 72. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 72. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 98. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 98. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 98. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 106. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 106. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 106. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 110. § (6) bekezdése a 2021: CXLVIII. törvény 34. §-a szerint módosított szöveg.

175

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére