• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2021.02.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

6. §7

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

7. §8

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

8. §9

9. §10

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

8. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

16. §17

9. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

17. §18

10. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

18. §19

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

12. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. § Hatályát veszti az MMA tv.

a)41

b)42

c)43

d)44

e)45

f)46

g)47

h)48

i)49

13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

41. §50

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

42. §51

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

43. §52

44. §53

45. §54

46. §55

16. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

47. §56

48. §57

49. §58

50. §59

51. §60

52. §61

53. §62

54. §63

55. §64

56. §65

57. §66

58. §67

59. §68

60. §69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. §75

67. §76

68. §77

69. §78

70. §79

71. § Az Nftv.

1.80

2.81

3.82

4.83

5.84

6.85

7.86

8.87

9.88

10.89

11.90

12.91

13.92

14.93

15.94

16.95

17.96

18.97

19.98

20.99

21.100

22.101

23.102

24.103

25.104

26.105

27.106

28.107

29.108

30.109

31.110

32.111

33.112

34.113

35.114

36.115

37.116

lép.

72. § Hatályát veszti az Nftv.

1.117

2.118

3.119

4.120

5.121

6.122

7.123

8.124

9.125

10.126

11.127

12.128

13.129

17. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

73. §130

74. §131

75. §132

76. §133

77. §134

18. Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény módosítása

78. §135

19. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

79. §136

80. §137

81. §138

82. §139

83. §140

84. §141

85. §142

86. §143

87. §144

88. §145

89. §146

90. §147

91. §148

92. §149

93. §150

94. §151

20. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény módosítása

95. §152

96. §153

97. §154

98. § (1)155

(2)156

(3)157

21. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

99. §158

100. §159

101. §160

102. §161

103. §162

104. §163

22. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény módosítása

105. §164

23. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény módosítása

106. § Nem lép hatályba a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény

a)165

b)166

24. Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi L. törvény módosítása

107. §167

25. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosítása

108. §168

26. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

109. §169

27. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 9. §, a 98. § (2) bekezdése és a 7. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. §, a 65. §, a 69. §, a 71. § 1., 2. és 33. pontja, a 72. § 5. és 12. pontja, a 98. § (3) bekezdése, valamint a 8. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 4–6. §, a 40. § c) pontja, az 56. § és a 106. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 30. § és a 38. § 2022. november 5-én lép hatályba.

111. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

112. § A 14. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4e. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez170

2. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez171

3. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez172

4. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez173

5. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez174

6. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez175

7. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez176

8. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez177

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 18.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 110. § (6) bekezdése alapján 2022. november 5-én lép hatályba.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 110. § (6) bekezdése alapján 2022. november 5-én lép hatályba.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 51. § a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

61

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 56. § a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

66

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

75

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 69. § a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

79

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 71. § 1. pontja a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

81

A 71. § 2. pontja a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

82

A 71. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 71. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 71. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 71. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 71. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 71. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 71. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 71. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 71. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 71. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 71. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 71. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 71. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 71. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 71. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 71. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 71. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 71. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 71. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 71. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 71. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 71. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 71. § 33. pontja a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

113

A 71. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 71. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 71. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 71. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 72. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 72. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 72. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 72. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 72. § 5. pontja a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

122

A 72. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 72. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 72. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 72. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 72. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 72. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 72. § 12. pontja a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

129

A 72. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 98. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 98. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 98. § (3) bekezdése a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

158

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 106. § a) pontja a 110. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

166

A 106. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 8. melléklet a 110. § (4) bekezdése alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.