• Tartalom
Oldalmenü

1498/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének támogatásáról

2020.08.12.

1. A Kormány a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat] 1. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása érdekében

a) egyetért a Törökbálint Sportközpont fejlesztése részeként sportszálló, uszoda és tekecsarnok (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Törökbálint belterület 3181, 3181/A/1, 3181/A/2 helyrajzi számú és a Beruházáshoz szükséges további, Törökbálint közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokon;

b) a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

c) a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki azzal, hogy az előkészítés során a Beruházási Ügynökség együttműködik Törökbálint Város Önkormányzatával, valamint a Magyar Bowling és Teke Szövetséggel;

d) a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), b), c), e) és f) pontja szerinti előkészítési fázisai 2020. december 31. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 48 831 500 forintban határozza meg;

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 27. Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

f) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a d) alpont szerinti összeg rendelkezésre állásáról az e) alpont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával nyújtson be előterjesztést a d) alpont szerinti előkészítési fázisok eredményeként a Beruházás további helyszíneinek jóváhagyásáról, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni, vagyonkezelői és üzemeltetői jogviszonyairól, valamint az előkészítés további folytatásáról, annak ütemezett forrásigényének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

2.1

3.2

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.