• Tartalom

15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás

15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás

az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumnak és a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumnak a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központba történő integrálásával összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2020.07.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumnak és a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumnak a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központba történő integrálására figyelemmel, egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az ORFK Oktatási Igazgatóság és szervezeti egységei által indításra kerülő szaktanfolyamok, tanfolyamok és továbbképzések egységes szabályozásáról szóló 20/2006. (XII. 22.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezése
1. Hatályát veszti az ORFK Oktatási Igazgatóság és szervezeti egységei által indításra kerülő szaktanfolyamok, tanfolyamok és továbbképzések egységes szabályozásáról szóló 20/2006. (XII. 22.) ORFK utasítás.
2. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása
2. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás
a) 11. pont e) alpontjában, 1. mellékletében és 2. melléklet 1. pont e) alpontjában a „rendészeti szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumban” szöveg;
b) 1. mellékletében, valamint 2. melléklet 4. pont c)–d) alpontjában és 9. pont g) alpontjában a „rendészeti szakközépiskolába” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumba” szöveg
lép.
3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás módosítása
3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás 26. pontjában a „rendészeti szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
4. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás módosítása
4. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás 26. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
5. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
5. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 39. pont c) alpontjában a „rendészeti szakgimnázium” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikum” szöveg lép.
6. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
6. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 2. pont k) alpontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
7. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása
7. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 7/2015. ORFK utasítás)
a) 1. mellékletében lévő táblázat 1. sorában az „RSZG” szövegrészek helyébe az „RVT” szöveg;
b) 1. mellékletében lévő táblázatot követő Rövidítések alcímben az „RSZG: Rendészeti Szakgimnázium” szövegrész helyébe az „RVT: rendvédelmi technikum” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti a 7/2015. ORFK utasítás 1. mellékletében lévő táblázat 1. sorában az „5. Adyligeti RSZG,” és a „8. Szegedi RSZG,” szövegrész.
8. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
9. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 10. pont r) alpontjában a „rendészeti szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
9. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
10. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 10. pontjában a „rendészeti szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
10. A Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről szóló 7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás módosítása
11. A Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről szóló 7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás
a) 6. pont e) alpontjában a „Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (a továbbiakban: SZRSZKI)” szövegrész helyébe a „ROKK” szöveg;
b) 6. pont f) alpontjában az „az SZRSZKI-t” szövegrész helyébe az „a ROKK-ot” szöveg;
c) 7. pont a) és g)–h) alpontjában, 8. pontjában és 11. pontjában az „az SZRSZKI” szövegrész helyébe az „a ROKK” szöveg
lép.
11. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosítása
12. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás 22. pontjában a „rendészeti szakközépiskolák” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
12. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása
13. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás
a) 220. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg;
b) 8. mellékletében a „rendészeti szakgimnázium” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikum”, az „RSZG” szövegrész helyébe az „RVT” szöveg
lép.
13. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
a) 49. pont i)–k) alpontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg;
b) 50. pont e) alpontjában a „rendészeti szakgimnáziumi tanulók” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok tanulóinak” szöveg, a „rendészeti szakgimnáziumi felvételi eljárás” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok felvételi eljárása” szöveg
lép.
15. Hatályát veszti a 40/2017. Utasítás 375. pont f) alpontja.
14. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosítása
16. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás 1. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumokra” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumokra” szöveg lép.
15. A hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása
17. A hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 27. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
16. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása
18. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 7. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
17. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása
19. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 48/2018. ORFK utasítás) 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítást kell alkalmazni:)
c) a rendvédelmi technikumok (a továbbiakban: RVT) hivatásos állományának (a továbbiakban: RVT törzsállomány) és az alapító okiratban engedélyezett tanulói állományának (a továbbiakban: RVT tanulói állomány);”
(a Rendőrség békeidőszaki szolgálati feladatai végrehajtásához szükséges fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokkal történő ellátására.)
a) 3. pont o) alpontjában, 1. mellékletében, 3. melléklete táblázatának 16. sorában és 5. melléklete táblázatának 11. sorában az „RSZG” szövegrész helyébe az „RVT” szöveg;
b) 3. pont r) alpontjában és 8. pontjában az „RSZG-k” szövegrész helyébe az „RVT-k” szöveg;
c) 3. melléklete táblázatának 17. sorában az „RSZG hallgatói” szövegrész helyébe a „RVT tanulói” szöveg;
d) 3. melléklete táblázatának 18. sorában az „RSZG hallgatók oktatásához a hallgatói” szövegrész helyébe az „RVT tanulói állomány oktatásához a tanulói” szöveg;
e) 3. mellékletének táblázatát követő 1. pontban és 5. melléklete táblázatának 12. sorában az „RSZG hallgatói állomány” szövegrész helyébe az „RVT tanulói állomány” szöveg
lép.
18. A rendőrségi toborzás rendjéről szóló 36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás módosítása
21. A rendőrségi toborzás rendjéről szóló 36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás
a) 13. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok (a továbbiakban: RSZG-k)” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok (a továbbiakban: RVT-k)” szöveg;
b) 21. pont a) alpont ab) alpontjában, 24. pont d), f), j)–l) alpontjában az „RSZG-k” szövegrész helyébe az „RVT-k” szöveg;
c) 24. pont m) alpontjában az „RSZG-ktől” szövegrész helyébe az „RVT-ktől” szöveg;
d) 31. pont a) alpontjában az „RSZG-kbe” szövegrész helyébe az „RVT-kbe” szöveg;
e) 32. pontjában az „RSZG-k” szövegrészek helyébe az „RVT-k” szöveg
lép.
19. A 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról szóló 6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás módosítása
22. A 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról szóló 6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 30. pontjában a „rendészeti szakgimnáziumok” szövegrész helyébe a „rendvédelmi technikumok” szöveg lép.
20. Záró rendelkezések
23. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
24. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 24. pont alapján hatályát vesztette 2020. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére