• Tartalom

150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről1

2020.06.24.

A Kormány

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2336 forint/óra.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §2

1

A rendeletet a 170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 8. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 3. §-át.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére