• Tartalom

1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

2020.09.09.

A Kormány

1. a mesterséges intelligencia alkalmazásán alapuló megoldások egyre jelentősebb szerepére tekintettel célul tűzi ki, hogy Magyarország állampolgárai, a magyar vállalkozások és a magyar közigazgatás ágazatai felkészüljenek a mesterséges intelligencia jelentette változásokra, és használhassák annak előnyeit;

2. az 1. pont szerinti cél megvalósulása érdekében elfogadja Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját (a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli annak kormányzati portálon való közzétételét, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszter koordinációjában az abban foglalt intézkedések megvalósítását;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a közzétételt tekintve azonnal

a megvalósítást tekintve az ütemezés szerint

3. a Stratégiában rögzített célkitűzések megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a meglévő intézményrendszer keretei között gondoskodjon a Mesterséges Intelligencia Innovációs Központ, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, továbbá a miniszterelnök kabinetfőnöke, az igazságügyi miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének bevonásával a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség kialakításáról a már elfogadott, iparági stratégiai dokumentumokkal összhangban.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

igazságügyi miniszter

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidő: 2020. október 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére