• Tartalom

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről

2020.09.10.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a levéltári hungarika kutatás-fejlesztésének és a levéltári anyag feldolgozásának hatékonyabbá tétele érdekében Isztambulba és Rómába egy-egy levéltári szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;

2. engedélyezi, hogy a külgazdasági és külügyminiszter – a meglevő bécsi és moszkvai levéltári szakdiplomaták mellett – Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán és Magyarország Római Nagykövetségén 2021. július 1-jei kezdőnappal 1-1 levéltári szakdiplomata álláshelyet létesítsen;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. április 1.

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1–2. pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításával összefüggő, az álláshelyek létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetének a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára történő biztosításáról egyszeri jelleggel 4 500 000 forint, valamint beépülő jelleggel 46 700 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évben 2021. február 28.

a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával, megállapodás útján gondoskodjon a Bécsben és Moszkvában működő levéltári szakdiplomaták részére biztosított szakmai keret szintre hozása érdekében a 2021. évben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére egyszeri jelleggel 9 000 000 forint, továbbá beépülő jelleggel 12 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Bécsben és Moszkvában működő levéltári szakdiplomaták részére biztosított szakmai keret szintre hozása érdekében a 2022. évtől évi 9 000 000 forint rendelkezésre állásáról az éves központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1–2. pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításával kapcsolatos működési kiadások fedezetének a 2022. évtől az éves központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében 60 900 000 forint összegben szintre hozással történő rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Rómába és Isztambulba kiküldésre kerülő levéltári szakdiplomaták kutatási munkáját segítő megállapodások előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1–2. pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

9. egyetért azzal, hogy a Bécsben, Isztambulban, Moszkvában és Rómában működő levéltári szakdiplomaták Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésében biztosított szakmai keretének felhasználása az emberi erőforrások minisztere előzetes egyetértésével történjen.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére