• Tartalom

1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú („Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.09.30.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú, „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumvezető) Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem

6 000 000 000

2 716 162 062

8 716 162 062

A projekt célja a működéshez szükséges struktúra és minimumfeltételek megteremtése mellett olyan regionális koordinációs központok kialakítása, amelyek hatékony kommunikációt biztosítanak a multiszektoriális ellátás színterei (elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció) között. A koordinációs központokkal lehetővé válik az átlátható betegbeutalási rend,
a betegutak, valamint a progresszív ellátás elvének gyakorlati végrehajtása.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére