• Tartalom

1625/2020. (X. 1.) Korm. határozat

1625/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú („Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.10.03.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú, „Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra;

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1625/2020. (X. 1.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Hatályos összköltség
(bruttó, forint)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása terhére történő többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt támogatása legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt összköltsége
legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-
2016-00004

Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

8 000 000 000

8 049 989 000

3 395 489 894

11 395 489 894

11 445 478 894

A projekt célja a 24 órán belül távozó betegek arányának növelése, ennek érdekében komplex – legalább
4 szakmás − egynapos szervezeti egységek kialakítása, az ezen ellátások arányának növeléséhez szükséges infrastrukturális és humánerőforrás-szükségletek megteremtése, valamint a nem orvosi okok miatt jelenleg egynapos ellátásban nem részesülő betegek minél nagyobb arányának bevonása.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére