• Tartalom

2020. évi CLXIV. törvény

2020. évi CLXIV. törvény

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról1

2023.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

3. §4

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. § (1)5

(2)6

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

5. § (1)7

(2)8

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

6. §9

7. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

7. §10

8. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

8. §11

9. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

9. §12

10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

10. § (1)13

(2)14

(3)15

11. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

11. §16

12. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

12. §17

13. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

13. §18

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

14. §19

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

15. §20

16. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

16. §21

17. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

17. § (1)22

(2)23

(3)24

18. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

18. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

(5)29

(6)30

(7)31

(8)32

19. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

19. §33

20. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

20. §34

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

21. § (1)35

(2)36

(3)37

(4)38

22. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

22. §39

23. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

23. §40

24. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

24. §41

25. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

25. §42

26. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

26. §43

27. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

27. § (1)44

(2)45

(3)46

(4)47

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

28. § (1)48

(2)49

29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

29. §50

30. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

30. §51

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

31. §52

32. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

32. §53

33. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

33. §54

34. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

34. §55

35. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

35. §56

36. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

36. §57

37. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

37. §58

38. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

38. § (1)59

(2)60

(3)61

39. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

39. §62

40. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

40. § (1)63

(2)64

41. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény módosítása

41. § (1)65

(2)66

42. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

42. §67

43. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése, a 21. § (2) és (3) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, valamint a 42. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 22. §, a 27. § (3) és (4) bekezdése, a 31. §, valamint a 38. § (2) és (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 3. §, a 21. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 41. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.

(7) Az 5. § (1) bekezdése, a 10. § (1) és (2) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, valamint a 40. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

44. § E törvény 20. §-a és 34. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 18. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 18. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 18. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 18. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 21. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 21. § (4) bekezdése a 2021: L. törvény 44. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

39

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 27. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 27. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 38. § (3) bekezdése a 2021: L. törvény 44. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

62

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 41. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére