• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CLXVI. törvény

az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2021.07.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

a)3

b)4

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

2. §5

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

3. § (1)6

(2)7

4. § (1)8

(2)9

(3)10

(4)11

5. § (1)12

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

(6)17

(7)18

(8)19

(9)20

(10)21

6. §22

7. § (1)23

(2)24

8. §25

9. §26

10. § (1)27

(2)28

(3)29

(4)30

11. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

(5)35

(6)36

12. § (1)37

(2)38

13. § (1)39

(2)40

(3)41

(4)42

14. §43

15. § (1)44

(2)45

(3)46

16. §47

17. §48

18. § (1)49

(2)50

19. § (1)51

(2)52

(3)53

20. §54

21. §55

22. § (1)56

(2)57

(3)58

(4)59

(5)60

(6)61

(7)62

(8)63

23. § (1)64

(2)65

(3)66

24. §67

25. §68

26. § (1)69

(2)70

27. § (1)71

(2)72

(3)73

28. §74

29. § Az At.

1.75

2.76

3.77

4.78

5.79

6.80

7.81

8.82

9.83

10.84

11.85

12.86

13.87

14.88

15.89

16.90

17.91

18.92

19.93

20.94

21.95

22.96

23.97

24.98

25.99

26.100

27.101

28.102

29.103

lép.

30. § Hatályát veszti az At.

a)104

b)105

c)106

d)107

e)108

f)109

g)110

h)111

i)112

j)113

k)114

l)115

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

31. § (1)116

(2)117

32. §118

33. §119

5. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) A 11. § (5) és (6) bekezdése, a 29. § 8., 17., 19. és 21. pontja, valamint a 30. § l) pontja 2021. március 1. napján lép hatályba.

(4) Az 5. § (5) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 29. § 10., 11. és 15. pontja, valamint a 30. § i) pontja 2021. október 1. napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22.

2

Az 1. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

8

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

10

A 4. § (3) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

11

A 4. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 5. § (5) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

17

Az 5. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 5. § (7) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

19

Az 5. § (8) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

20

Az 5. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 5. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

25

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 11. § (3) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

34

A 11. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 11. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 12. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

39

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 13. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

43

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 15. § (1) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

45

A 15. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

46

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 18. § (1) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

50

A 18. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

51

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 19. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

53

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 20. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

55

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 22. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

60

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 22. § (6) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

62

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 22. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 24. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

68

A 25. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

69

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 26. § (2) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

71

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 27. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

73

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 29. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 29. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 29. § 3. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

78

A 29. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 29. § 5. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

80

A 29. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 29. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 29. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 29. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 29. § 10. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

85

A 29. § 11. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

86

A 29. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 29. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 29. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 29. § 15. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

90

A 29. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 29. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 29. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 29. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 29. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 29. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 29. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 29. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 29. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 29. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 29. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 29. § 27. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

102

A 29. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 29. § 29. pontja a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

104

A 30. § a) pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

105

A 30. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 30. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 30. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 30. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 30. § f) pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

110

A 30. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 30. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 30. § i) pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

113

A 30. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 30. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 30. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 31. § (1) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

117

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.