• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CLXVI. törvény

az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2021.03.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

a)2

b)3

lép.

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

2. §4

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

3. § (1)5

(2)6

4. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)10

5. § (1)11

(2)12

(3)13

(4)14

(5)15

(6)16

(7)17

(8)18

(9)19

(10)20

6. §21

7. § (1)22

(2)23

8. §24

9. §25

10. § (1)26

(2)27

(3)28

(4)29

11. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

(5)34

(6)35

12. § (1)36

(2)37

13. § (1)38

(2)39

(3)40

(4)41

14. §42

15. § (1)43

(2)44

(3)45

16. §46

17. §47

18. § (1)48

(2)49

19. § (1)50

(2)51

(3)52

20. §53

21. §54

22. § (1)55

(2)56

(3)57

(4)58

(5)59

(6)60

(7)61

(8)62

23. § (1)63

(2)64

(3)65

24. §66

25. §67

26. § (1)68

(2)69

27. § (1)70

(2)71

(3)72

28. §73

29. § Az At.

1.74

2.75

3.76

4.77

5.78

6.79

7.80

8.81

9.82

10.83

11.84

12.85

13.86

14.87

15.88

16.89

17.90

18.91

19.92

20.93

21.94

22.95

23.96

24.97

25.98

26.99

27.100

28.101

29.102

lép.

30. § Hatályát veszti az At.

a)103

b)104

c)105

d)106

e)107

f)108

g)109

h)110

i)111

j)112

k)113

l)114

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

31. § (1)115

(2)116

32. §117

33. §118

5. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) A 11. § (5) és (6) bekezdése, a 29. § 8., 17., 19. és 21. pontja, valamint a 30. § l) pontja 2021. március 1. napján lép hatályba.

(4) Az 5. § (5) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 29. § 10., 11. és 15. pontja, valamint a 30. § i) pontja 2021. október 1. napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22.

2

Az 1. § a) pontja a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

9

A 4. § (3) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

10

A 4. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. § (3) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

14

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 5. § (5) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

16

Az 5. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5. § (7) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

18

Az 5. § (8) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

19

Az 5. § (9) bekezdése a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

20

Az 5. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 7. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

24

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10. § (2) bekezdése a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

28

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 10. § (4) bekezdése a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

30

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 11. § (3) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

33

A 11. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 11. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 11. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 12. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

38

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 13. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

42

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 15. § (1) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

44

A 15. § (2) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

45

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 18. § (1) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

49

A 18. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

50

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 19. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

52

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 20. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

54

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 22. § (4) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

59

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 22. § (6) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

61

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 22. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 23. § (1) bekezdése a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

64

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 24. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

67

A 25. § a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

68

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 26. § (2) bekezdése a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

70

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 27. § (2) bekezdése a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

72

A 27. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 29. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 29. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 29. § 3. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

77

A 29. § 4. pontja a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

78

A 29. § 5. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

79

A 29. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 29. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 29. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 29. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 29. § 10. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

84

A 29. § 11. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

85

A 29. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 29. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 29. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 29. § 15. pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

89

A 29. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 29. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 29. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 29. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 29. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 29. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 29. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 29. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 29. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 29. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 29. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 29. § 27. pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

101

A 29. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 29. § 29. pontja a 34. § (6) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

103

A 30. § a) pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

104

A 30. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 30. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 30. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 30. § e) pontja a 34. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

108

A 30. § f) pontja a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

109

A 30. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 30. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 30. § i) pontja a 34. § (4) bekezdése alapján 2021. október 1-jén lép hatályba.

112

A 30. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 30. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 30. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 31. § (1) bekezdése a 34. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

116

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_