• Tartalom

2020. évi CLXIX. törvény

2020. évi CLXIX. törvény

a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról1

2022.01.02.

1. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

a)20

b)21

c)22

d)23

e)24

f)25

g)26

h)27

i)28

j)29

k)30

19. §31

3. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

20. §32

21. §33

22. §34

23. §35

24. §36

25. §37

26. §38

27. §39

28. §40

29. §41

30. §42

31. §43

32. §44

33. §45

4. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

34. §46

35. §47

36. §48

5. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

37. §49

38. §50

39. §51

40. §52

41. §53

42. §54

43. §55

44. §56

45. §57

46. §58

47. §59

48. §60

49. §61

50. §62

51. §63

52. §64

53. §65

6. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § és a 18. § h) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

55. § A 2. alcím az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez66

2. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez67

3. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez68

4. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez69

5. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez70

6. melléklet a 2020. évi CLXIX. törvényhez71

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 18. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 18. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére