• Tartalom
Oldalmenü

17/2020. (VI. 19.) MNB rendelet

a „Budapesti Értéktőzsde” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2020.06.21.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Budapesti Értéktőzsde alapításának 30. évfordulója alkalmából – „Budapesti Értéktőzsde” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. június 21.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a BUX-index árfolyamának alakulását bemutató és – a háttérben – a nemzetközi trendeket jelképező vonaldiagramok ábrázolása látható, kiemelt évszámokkal jelölve a Budapesti Értéktőzsde megalakulása óta eltelt időszak legfontosabb tőzsdetörténeti eseményeit. A diagramábrázolás hátterében egy – felfelé és lefelé mutató nyilakból álló – világtérkép ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „NÖVEKEDÉS ⋅ GYARAPODÁS ⋅ FENNTARTHATÓSÁG”, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, középen a Budapesti Értéktőzsde kereskedését megnyitó csengőjének posztamensen megjelenített ábrázolása, lent a Budapesti Értéktőzsde logójának ábrázolása látható. A bal oldali érmemezőben, középen a tőzsdei felívelést szimbolizáló – vízszintes vonalon álló – bika, a jobb oldali érmemezőben, lent az árfolyamesést jelképező – vízszintes vonalon álló – medve ábrázolása látható. Egymás alatti két sorban, középre rendezve, a medveábrázolás felett a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a bikaábrázolás alatt a „2020” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, bal oldalon, a vízszintes vonal alatt Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. június 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2020. (VI. 19.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: