• Tartalom

17/2020. (XII. 30.) PM rendelet

17/2020. (XII. 30.) PM rendelet

egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2021.01.05.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdés a) és c) pontjában, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d), g)–i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása

1–3. §2

2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. §3

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2021. január 4-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 6. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére