• Tartalom

1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat

1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú („Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” című) kiemelt projekt keretösszegének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.11.01.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú, „Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának az 1. melléklet szerinti növelése érdekében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 4. pont szerinti módosításával.

2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az 1. pontban meghatározott összeg elszámolhatóságát a REACT EU keret terhére,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. november 30.

b) amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrásnak a REACT EU keret terhére történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1723/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Támogatási kérelem azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos Éves Fejlesztési Keretben rendelkezésre álló forrás
(forint)

Az Emberi Erőforrás Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP)
2. prioritás terhére történő többletforrás legfeljebb
(forint)

EFOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával megtérítendő indikatív önerő
(forint)

Támogatási kérelem megnövelt összköltsége
legfeljebb
(forint)

Tervezett projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-
2020-00009

Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése

Nemzeti Népegészségügyi Központ

5 500 000 000

4 514 162 300

1 934 640 985

11 948 803 285

A projekt célja egy olyan járványügyi céllal épülő, speciális, a magas megbetegítő képességű kórokozókkal történő munkavégzéshez helyszínt biztosító, ún. BSL-3 és BSL-4 laboratórium kialakítása, ahol széles körű diagnosztikai és kutatási/innovációs kapacitás érhető el.
A fejlesztés lehetővé teszi
a mikrobiológiai laboratóriumi tevékenységek legmagasabb színvonalú körülményének, felszereltségének biztosítását.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére