• Tartalom
Oldalmenü

1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

2020.12.22.

A Kormány

1. egyetért

a) az M6 autópálya, Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz,

b) a 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz négynyomúsítása,

c) a 260. számú főút, Sajószentpéter–Berente elkerülő szakasz, valamint

d) az M76 gyorsforgalmi út, Keszthely-Fenékpuszta és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz

megvalósításának szükségességével;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő projektek megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos a 2021–2024. években

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést az 1. pontban felsorolt projektek tekintetében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. december 31.

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport 4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pontban felsorolt projektek finanszírozásához a 2021. évre 91 795 875 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. január 31.

6–8.1

9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban szereplő projektek előrehaladása során folyamatosan vizsgálja felül a szükséges forrásigényeket, és azok változása esetén soron kívül készítsen előterjesztést a Kormány részére a projektek előrehaladásáról és a kivitelezéshez kapcsolódó pénzügyi ütemezés és kötelezettségvállalási összeg felülvizsgálatáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az elérhető európai uniós források függvényében gondoskodjon az 1. pontban szereplő projektek átemeléséről az adott projektek finanszírozását lehetővé tevő európai uniós finanszírozási programba.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1

A 6–8. pontot az 1974/2020. (XII. 22.) Korm. határozat 4. pontja visszavonta.

_