• Tartalom

1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

2020.11.11.

A Kormány

1. egyetért a részére bemutatott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programmal (a továbbiakban: Program) és annak 1. mellékletben meghatározott programelemeivel;

2. egyetért azzal, hogy

a) a Program előkészítésére és megvalósítására a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács bevonásával kerüljön sor,

b) a Program megvalósítása során egyes feladatok lebonyolításában a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működjön közre;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a Program egyes programelemei megvalósításához szükséges, az 1. mellékletben meghatározott keretösszegekhez igazodóan a 2020–2024. évekre vonatkozóan mindösszesen 149 516 000 000 forint forrás biztosításáról a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére felhasználható módon;

Felelős: pénzügyminiszter

Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a felmerülés ütemében

4. felhívja pénzügyminisztert és a Tokaj-Zemplén fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjanak a 2. pontnak megfelelő támogatási konstrukció és eljárásrend kidolgozásáról, azzal, hogy az egyes programelemek közötti átcsoportosítás lehetőségét biztosítani kell a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére;

Felelős: pénzügyminiszter

Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. december 1.

5. felhívja az érintett minisztereket, hogy működjenek közre a Program végrehajtásában a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossal, valamint a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal.

Felelős: a Program egyes elemei végrehajtásában érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program

Sorszám

Programelem

Keretösszeg
(forint)

 

I. Térségi szintű fejlesztések

1.

Dűlőutak rekonstrukciója

5 750 000 000

2.

Közutak rekonstrukciója

52 000 000 000

3.

Kerékpárút fejlesztés

13 350 000 000

4.

Nosztalgia gőzös indítása

1 000 000 000

5.

Elektromos töltőállomások kiépítése

600 000 000

6.

Szálláshely és gasztronómiai szolgáltatásfejlesztés

12 650 000 000

7.

Kistelepülési fejlesztési alap

4 000 000 000

8.

Borvidéki látogatóközpont

2 000 000 000

9.

Hernád vadvízi élményfejlesztés

500 000 000

 

II. Települési szintű fejlesztések

10.

Turizmusfejlesztés

22 510 000 000

11.

Gyermek- és ifjúsági szállás-, szállodafejlesztés

9 645 000 000

12.

Gasztronómia-fejlesztés

350 000 000

13.

Város-rehabilitáció

10 615 000 000

 

III. Turisztikai szervezetfejlesztés, menedzsment

14.

Marketing kampány, turisztikai szervezet fejlesztése

2 000 000 000

15.

Projektmenedzsment

7 546 000 000

16.

Tartalék

5 000 000 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére