• Tartalom

1826/2020. (XI. 19.) Korm. határozat

1826/2020. (XI. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről

2024.01.01.

A Kormány

1. figyelemmel a versenyképesség-növelő támogatási programok nemzetgazdaságra gyakorolt pozitív hatásaira, a beruházások volumenére, valamint a támogatás által megőrizhető munkahelyek számára egyetért

a) az e célokra rendelkezésre álló forrás megemelésével,

b) a tárgyéven túlra áthúzódó támogatási összegek 2021. évben történő folyamatos kifizetésével;

2. az 1. pont a) alpontjában foglalt cél végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára a jelenlegi keretösszegen felül 70 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról – amely tartalmazza a lebonyolítás költségeit is – az alábbi bontásban:

a) az Európai Bizottság SA.58833 (2020/N) határozatának megfelelően módosítandó a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet alapján történő új pályázati kiírás közzététele érdekében 50 000 000 000 forintos keret létrehozásához,

b) nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatási programhoz 2020. szeptember 30-ig beérkezett kérelmek teljesítéséhez 20 000 000 000 forint értékben;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3.1

4. az 1. pont b) alpontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről szóló 1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontjában meghatározott előirányzatok terhére rögzített kötelezettségvállalások 2020. évben pénzügyileg nem teljesült állományáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 149. § (1) bekezdésében foglaltakat megelőzően, soron kívül tájékoztassa a pénzügyminisztert;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. január 15.

5. az 1. pont b) alpontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján teljesített befizetési kötelezettség végrehajtása után a 4. pontban meghatározott kötelezettségvállalások állományának forrását biztosítsa a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a Külgazdasági és Külügyminisztérium befizetési kötelezettségének teljesítését követően azonnal

6.2

1

A 3. pont a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

2

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére