• Tartalom

184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.05.09.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti,

a) Kecskemét belterület 8360/6 helyrajzi számú és

b) az 1. mellékletben meghatározott helyrajzi számú

ingatlanokon, továbbá az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megújuló energia projektek keretében megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként

a) a Kecskemét város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

b) a Szuhakálló, Sajókaza, Serényfalva, Putnok, Sajószöged, Hejőbába, Nemesbikk, Nagycsécs, Miskolc, Múcsony, Nyékládháza városok és községek közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

c) a Túrkeve város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

d) a Demjén, Kerecsend, Feldebrő, Tófalu, Maklár községek és Füzesabony város közigazgatási területén megvalósuló beruházások esetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyrajzi számok

 

A

B

1.

Település

Helyrajzi szám

2.

Demjén

0214/7

3.

Demjén

0215/3

4.

Demjén

0215/4

5.

Demjén

0215/5

6.

Demjén

0215/6

7.

Demjén

0215/7

8.

Demjén

0215/9

9.

Demjén

0215/10

10.

Demjén

0215/11

11.

Demjén

0215/12

12.

Demjén

0215/13

13.

Demjén

0215/16

14.

Demjén

0215/17

15.

Demjén

0215/18

16.

Demjén

0215/19

17.

Demjén

0215/20

18.

Demjén

0215/21

19.

Feldebrő

099/10

20.

Feldebrő

099/12

21.

Feldebrő

0100/1

22.

Feldebrő

0100/2

23.

Füzesabony

018/62

24.

Füzesabony

018/64

25.

Füzesabony

018/59

26.

Füzesabony

018/61

27.

Füzesabony

018/58

28.

Füzesabony

018/32

29.

Füzesabony

018/33

30.

Hejőbába

021/3

31.

Hejőbába

021/4

32.

Hejőbába

023/1

33.

Hejőbába

028/1

34.

Hejőbába

028/2

35.

Hejőbába

028/3

36.

Hejőbába

039/1

37.

Hejőbába

039/2

38.

Hejőbába

039/3

39.

Kerecsend

08/3

40.

Kerecsend

08/16

41.

Kerecsend

08/17

42.

Kerecsend

08/25

43.

Kerecsend

08/26

44.

Kerecsend

085

45.

Kerecsend

087/1

46.

Kerecsend

087/3

47.

Kerecsend

087/9

48.

Kerecsend

087/14

49.

Kerecsend

087/15

50.

Kerecsend

087/16

51.

Kerecsend

087/17

52.

Kerecsend

088/15

53.

Kerecsend

088/17

54.

Kerecsend

089/2

55.

Kerecsend

089/3

56.

Maklár

072/31

57.

Maklár

072/32

58.

Maklár

072/33

59.

Maklár

072/34

60.

Maklár

072/42

61.

Maklár

072/44

62.

Maklár

074/24

63.

Maklár

083/6

64.

Maklár

083/7

65.

Maklár

083/8

66.

Maklár

083/10

67.

Maklár

083/11

68.

Miskolc

0162/5

69.

Miskolc

0162/7

70.

Miskolc

0162/10

71.

Miskolc

0162/13

72.

Miskolc

0160/5

73.

Miskolc

0158/1

74.

Miskolc

0158/6

75.

Miskolc

0158/7

76.

Miskolc

0158/11

77.

Miskolc

0158/12

78.

Miskolc

0158/13

79.

Miskolc

0158/14

80.

Miskolc

0158/16

81.

Miskolc

0159

82.

Miskolc

0160/3

83.

Miskolc

0160/4

84.

Miskolc

0160/8

85.

Miskolc

0160/9

86.

Miskolc

0160/10

87.

Miskolc

0160/11

88.

Miskolc

0160/12

89.

Miskolc

0160/13

90.

Miskolc

0160/14

91.

Miskolc

0160/15

92.

Miskolc

0160/16

93.

Miskolc

0160/17

94.

Miskolc

0160/18

95.

Miskolc

0160/19

96.

Miskolc

0160/20

97.

Miskolc

0160/21

98.

Miskolc

0160/22

99.

Miskolc

0160/23

100.

Miskolc

0160/26

101.

Miskolc

0160/27

102.

Miskolc

0160/28

103.

Miskolc

0160/29

104.

Miskolc

0161

105.

Miskolc

0162/14

106.

Miskolc

0147/5

107.

Miskolc

0147/9

108.

Miskolc

0147/16

109.

Miskolc

0150/2

110.

Miskolc

0150/5

111.

Miskolc

0152/1

112.

Miskolc

0152/4

113.

Miskolc

0158/15

114.

Miskolc

0171/4

115.

Miskolc

0171/5

116.

Miskolc

0171/6

117.

Miskolc

0171/7

118.

Miskolc

0171/8

119.

Miskolc

0172

120.

Miskolc

0173/5

121.

Miskolc

0173/6

122.

Miskolc

0174

123.

Miskolc

0156/9

124.

Miskolc

0162/1

125.

Múcsony

036/9

126.

Múcsony

036/11

127.

Múcsony

037

128.

Múcsony

039/1

129.

Múcsony

039/2

130.

Múcsony

039/3

131.

Múcsony

039/4

132.

Múcsony

040

133.

Múcsony

041/3

134.

Múcsony

041/5

135.

Múcsony

044

136.

Múcsony

039/6

137.

Múcsony

039/7

138.

Múcsony

039/8

139.

Múcsony

039/9

140.

Múcsony

039/10

141.

Nagycsécs

014/3

142.

Nemesbikk

016

143.

Nemesbikk

023/12

144.

Nemesbikk

025/5

145.

Nemesbikk

023/11

146.

Nemesbikk

023/10

147.

Nemesbikk

015/1

148.

Nemesbikk

015/3

149.

Nemesbikk

015/4

150.

Nemesbikk

015/5

151.

Nyékládháza

046/1

152.

Nyékládháza

046/2

153.

Nyékládháza

046/3

154.

Nyékládháza

046/4

155.

Nyékládháza

046/5

156.

Nyékládháza

046/6

157.

Nyékládháza

046/7

158.

Nyékládháza

046/8

159.

Nyékládháza

046/9

160.

Nyékládháza

046/10

161.

Nyékládháza

046/11

162.

Nyékládháza

046/12

163.

Nyékládháza

046/13

164.

Nyékládháza

046/14

165.

Nyékládháza

046/15

166.

Nyékládháza

046/16

167.

Nyékládháza

046/17

168.

Nyékládháza

046/18

169.

Nyékládháza

046/19

170.

Nyékládháza

046/20

171.

Nyékládháza

046/21

172.

Nyékládháza

046/22

173.

Nyékládháza

046/23

174.

Nyékládháza

046/24

175.

Nyékládháza

046/25

176.

Nyékládháza

046/26

177.

Nyékládháza

046/27

178.

Putnok

060

179.

Putnok

054/4

180.

Putnok

093/14

181.

Putnok

093/6

182.

Putnok

088/46

183.

Putnok

093/12

184.

Putnok

2113/9

185.

Putnok

2113/10

186.

Putnok

2113/14

187.

Putnok

093/17

188.

Putnok

093/8

189.

Putnok

088/36

190.

Putnok

093/13

191.

Sajókaza

0108/4

192.

Sajókaza

0111/2

193.

Sajókaza

0110

194.

Sajókaza

0108/11

195.

Sajókaza

0109/1

196.

Sajószöged

0122/4

197.

Sajószöged

0122/5

198.

Sajószöged

0122/6

199.

Sajószöged

0122/7

200.

Sajószöged

0122/8

201.

Sajószöged

0122/13

202.

Sajószöged

084/9

203.

Sajószöged

079/3

204.

Sajószöged

079/4

205.

Sajószöged

079/5

206.

Sajószöged

079/6

207.

Sajószöged

079/10

208.

Sajószöged

079/11

209.

Sajószöged

079/12

210.

Serényfalva

0182/6

211.

Serényfalva

188

212.

Serényfalva

0187/1

213.

Szuhakálló

08

214.

Szuhakálló

086/2

215.

Szuhakálló

06/6

216.

Szuhakálló

084/3

217.

Szuhakálló

051/11

218.

Szuhakálló

058/3

219.

Szuhakálló

058/5

220.

Szuhakálló

058/14

221.

Szuhakálló

058/13

222.

Szuhakálló

066/14

223.

Tófalu

035/6

224.

Tófalu

035/9

225.

Túrkeve

0563/7

226.

Túrkeve

0563/6

227.

Túrkeve

0563/5

228.

Túrkeve

0572/7

229.

Túrkeve

0572/6

230.

Túrkeve

0572/5

2. melléklet a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére