• Tartalom

1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2020.11.27.

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Kovács Zoltánt e határozat közzétételét követő naptól kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos ellátja

a) a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) megrendezésével, szervezésével és lebonyolításával, valamint

b) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal (a továbbiakban: Kongresszus) összefüggő kormányzati feladatok szakmai koordinációjával

kapcsolatos feladatokat.

3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatkörében eljárva

a) összehangolja a Rendezvénysorozat megvalósításában őt segítő Szervezőbizottság, illetve a közreműködő szervezetek, személyek és munkacsoportok feladatait, nyomon követi a feladatok teljesítését, valamint rendszeresen tájékoztatja az érintetteket;

b) ellátja a Rendezvénysorozatot érintő fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját;

c) felelős a Rendezvénysorozat megvalósításában feladattal rendelkező állami szervekkel, gazdasági társaságokkal, az állami erdőgazdaságokkal, illetve társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért;

d) összehangolja a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsnak a Rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos tevékenységét és a különböző nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást;

e) előkészíti a Rendezvénysorozat költségvetési tervét, és gondoskodik a rendelkezésre álló források zökkenőmentes felhasználásáról;

f) javaslatot tesz a Kormány számára a fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában;

g) koordinálja a Rendezvénysorozat lebonyolításának végrehajtására létrehozott gazdálkodó szervezet az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) szakmai tevékenységét;

h) – a Kongresszus kormányzati kapcsolattartójaként – gondoskodik a Kongresszus és a Rendezvénysorozat közötti feladatok koordinációjáról.

4. A kormánybiztos a 2. és 3. pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik a miniszterelnök általános helyettesével, az agrárminiszterrel, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a miniszterelnök kabinetfőnökével, a feladatkörükben érintett miniszterekkel, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztossal, a Társasággal, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával.

5. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdése szerinti díjazásra jogosult.

6. A kormánybiztost a 2. pont szerinti tevékenységének ellátásában az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő ötfős titkárság segíti.

7. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök általános helyettese irányítja.

8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

9. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a kormánybiztos feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggő jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a 3. pontban foglaltak érvényesüléséhez szükséges módosításáról.

10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

11.1

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére