• Tartalom

1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervéről és az első prioritásba tartozó feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

2020.12.10.

1. A Kormány elfogadja a Digitális Jólét Program részeként bemutatott, a magyar polgárok, a szakmai és civil szervezetek, a digitális ökoszisztéma szereplői alkotó közreműködésével, széles körű összefogásával elkészült Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési Terv).

2. A Kormány egyetért a Magyarország Digitális Agrár Stratégiájában és az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok és a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban (a továbbiakban: DAS Korm. határozat) szereplő feladatok központi költségvetési források bevonásával történő megvalósításával.

3. A Kormány a DAS Korm. határozat 3. pont a) alpontjában szereplő Digitális Agrár Akadémia működése érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon

a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára 250 000 000 forint biztosításáról,

b) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati feladatok alcím javára 559 957 920 forint biztosításáról,

c) a központi költségvetés Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtását szolgáló feladatokat finanszírozó előirányzaton

ca) a 2022. évben 652 848 524 forint rendelkezésre állásáról,

cb) a 2023. évben 484 195 462 forint rendelkezésre állásáról,

cc) a 2024. évben 473 450 284 forint rendelkezésre állásáról,

cd) a 2025. évben 458 468 374 forint rendelkezésre állásáról,

ce) a 2026. évben 458 468 374 forint rendelkezésre állásáról,

cf) a 2027. évben 458 468 374 forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során

a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv2. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének az 1. A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím 1. Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése jogcímcsoporttal történő kiegészítését.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. január 12.

5. A Kormány a DAS Korm. határozat 12. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése céljából összesen 1 192 500 000 forintról, az alábbiak szerint:

a) a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport javára 250 000 000 forint biztosításáról,

b) a 4. pont szerinti jogcímcsoport javára 188 000 000 forint biztosításáról,

c) a központi költségvetésnek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadásokat finanszírozó előirányzatán

ca) a 2022. évben 131 400 000 forint rendelkezésre állásáról,

cb) a 2023. évben 623 100 000 forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során

a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. A Kormány felhívja a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy az 5. pontban meghatározott források rendelkezésre állását követően, azokkal megegyező összegben gondoskodjon a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelésének végrehajtásáról és felhasználásáról a DAS Korm. határozat 12. pontjában szereplő intézkedés megvalósítása érdekében.

Felelős: a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: a tőkeemelés végrehajtására az 5. pontban meghatározott források rendelkezésre állását követő 30 napon belül

a tőkeemelés felhasználására folyamatos

7. A Kormány a DAS Korm. határozat 9. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon

a) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára 250 000 000 forint biztosításáról,

b) a Kvtv2. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati feladatok alcím javára 420 000 000 forint biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során

8. A Kormány a DAS Korm. határozat 5., 6., 7. és 10. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Következő Nemzedék EU tervezés (RRF) projektek előkészítésére

a) a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 133 800 000 forint biztosításáról,

b) a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 76 200 000 forint biztosításáról,

c) a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 61. Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok jogcímcsoport javára 40 000 000 forint biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

9. A Kormány a DAS Korm. határozat 5. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 230 000 000 forint rendelkezésre állásáról 2024. évtől évente, a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ címen.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2024. évtől évente, az adott évi központi költségvetésének tervezése során

10. A Kormány a DAS Korm. határozat 6. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 400 000 000 forint rendelkezésre állásáról 2024. évtől évente, a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, Mezőgazdasági szakmai feladatok jogcímcsoporton.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2024. évtől évente, az adott évi központi költségvetés tervezése során

11. A Kormány a DAS Korm. határozat 7. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 309 000 000 forint rendelkezésre állásáról 2024. évtől évente, a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal címen.

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2024. évtől évente, az adott évi központi költségvetés tervezése során

12. A Kormány a DAS Korm. határozat 10. pontjában szereplő intézkedés végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az agrárminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 110 000 000 forint rendelkezésre állásáról 2024. évtől évente, a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2024. évtől évente, az adott évi központi költségvetés tervezése során

13.1

14.2

a)3

b)4

c)5

d)6

e)7

f)8

g)9

h)10

i)11

j)12

1

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 14. pont nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. pont a) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. pont b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. pont c) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. pont d) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. pont e) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. pont f) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. pont g) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. pont h) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. pont i) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. pont j) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére