• Tartalom

1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

2024.01.01.

1. A Kormány

a)1

b)2

c)3

d) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 260 999 080 988 forinttal történő túlteljesülését;

e)4

f)5

g)6

2.7

3.8

1. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz9

2. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz10

3. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz11

4. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz12

1

Az 1. pont a) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

2

Az 1. pont b) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

3

Az 1. pont c) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

4

Az 1. pont e) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

5

Az 1. pont f) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

6

Az 1. pont g) alpontja a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

7

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

10

A 2. melléklet a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

11

A 3. melléklet a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

12

A 4. melléklet a 2011: CXCV. törvény 90. § (5) bekezdése alapján visszavonásra került.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére