• Tartalom

1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2021. évi címrendjének kiegészítéséről és módosításáról1

2020.12.17.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet

a) XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 4. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoporttal és az 5. Önkormányzati és egyéb kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések jogcímcsoporttal történő kiegészítését,

b) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 13. MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoportnak a 13. Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása jogcímcsoportra történő módosítását,

c) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben részletezett közfeladatainak ellentételezése jogcímcsoportnak a 6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása jogcímcsoportra történő módosítását.

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. január 7.

1

A határozat a 2011: CXCV. törvény 90. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2024. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére