• Tartalom

1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről

2021.01.02.

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

7.7

8.8

9.9

10. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer címének a 4. Nemzeti Szociálpolitikai Intézet alcímmel történő kiegészítését.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal

11. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet gyakorolja, ezért felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen a Társaság tekintetében a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. január 1.

12. Ez a határozat 2021. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére