• Tartalom

1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

2020.12.19.

A Kormány

1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – tekintettel a helyközi közösségi közlekedés folyamatban lévő menetrendi összehangolására –, dolgozza ki a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához 2023. január 1-jétől szükséges tenderdokumentációt és pályázati feltételeket, amelynek során egy pályázati csomag kidolgozása szükséges;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. március 12.

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően az előzetes tájékoztatót az Európai Unió Hivatalos Lapjának küldje meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket, az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a pályáztatás technikai rendszere, megvalósítása tekintetében a Nemzeti Koncessziós Iroda útján hajtsa végre;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 17.

4. egyetért az államilag finanszírozott helyközi közösségi közlekedési közszolgáltatással közvetlenül nem kiszolgált viszonylatokon piaci alapú autóbuszos szolgáltatások kereteinek és engedélyezési rendszerének – egyes korlátozások melletti – kidolgozásával;

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 4. pontban foglalt döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket a piaci alapú szolgáltatások engedélyezése érdekében hajtsa végre;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. december 31.

6.1

1

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére