• Tartalom

198/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

198/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2020.06.12.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont df) és dg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

6. § E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

7. § Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez8

4. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez9

5. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez10

6. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez11

7. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez12

8. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez13

9. melléklet a 198/2020. (V. 12.) Korm. rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére