• Tartalom

2/2020. (V. 5.) OGY politikai nyilatkozat

2/2020. (V. 5.) OGY politikai nyilatkozata

a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról1

2020.05.05.

Magyarország ma kiemelt figyelmet szentel a családok, a gyermekek és a nők védelmének. Jogaikat az Alaptörvény deklarálja, ennek szellemében zajlik az Országgyűlés törvényalkotó munkája, és az állam külön intézkedési kötelezettsége is kivételes helyzetük támasztéka. Magyarországon a törvények és a jogalkalmazás biztosítják a nők védelmét. A nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak bűncselekménynek minősül.

Egyetértünk azzal, hogy a modern világ állította kihívásokra válaszolnunk kell, és nem becsülhetjük alá az országhatárainkon kívüli veszélyeket akkor sem, ha azok Magyarországot részben vagy egészben elkerülik. Megerősítjük mindemellett, hogy a népképviselet legfőbb letéteményesének számító Országgyűlés a törvényalkotó munkája során a népakarattal egyezően szem előtt tartja a kereszténység nemzetmegtartó erejét és értékrendjét.

Elutasítunk minden olyan külső nyomásgyakorlást, amelynek célja az Országgyűlésre kényszeríteni olyan döntések meghozatalát, amelyek Magyarország érdekeivel és a magyar emberek többségének akaratával ellentétesek. E felhatalmazás tudatában, határozott meggyőződéstől vezérelve elutasítjuk, hogy az Isztambuli Egyezmény Magyarországra, illetve az Európai Unióra nézve kötelező hatállyal rendelkezzen.

Nem támogatjuk az Isztambuli Egyezmény ratifikációját egyrészt azért, mert a társadalmi nem definícióján alapuló megközelítést ír elő rendelkezéseinek átültetése során, az Országgyűlés pedig nem kívánja nemzeti jogunk részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az Isztambuli Egyezmény genderszemléletét. Nem támogatjuk másrészről azért sem, mert az Isztambuli Egyezménynek a menedékjog nemi alapon történő biztosítására vonatkozó rendelkezései ellentétesek az Üzenet az Európai Unió vezetőinek című 36/2015. (IX. 22.) OGY határozatban megfogalmazott politikai célkitűzésekkel, és az azokat megvalósító, a jogellenes bevándorlással szembeni hatékony fellépést biztosító magyar jogszabályi környezettel.

Jogunk van megvédeni országunkat, kultúránkat, törvényeinket, hagyományainkat és nemzeti értékeinket, amelyeket sem a többségi meggyőződéstől eltérő genderszemlélet, sem a korlátozás nélküli vagy a társadalmi nemek alapján előnyöket biztosító bevándorlás nem veszélyeztethet. Az Isztambuli Egyezmény azon pontjai, amelyekre magunk is értékként tekintünk – különösen a gyermekek védelme és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés –, jelenleg is részei a magyar jogrendszernek, amely biztosítja a szükséges jogi garanciákat minden védelemre szorulónak.

Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket az Isztambuli Egyezmény kötelező hatályának elismerése iránt.

Az Országgyűlés egyúttal felszólítja a Kormányt, hogy az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben azt az álláspontot képviselje, hogy az Európai Unió ne csatlakozzon az Isztambuli Egyezményhez.
1

A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2020. május 5-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére