• Tartalom
Oldalmenü

20/2020. (VII. 3.) MNB rendelet

a „Szinyei Merse Pál” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2020.07.04.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Szinyei Merse Pál születésének 175. évfordulója alkalmából – „Szinyei Merse Pál” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján Szinyei Merse Pál: Léghajó című festménye alapján készült ábrázolás látható. Az ábrázolás alatti három vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, fent, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Szinyei Merse Pál: Önarckép bőrkabátban című festménye alapján készült ábrázolás látható. Az emlékérme szélén, az ábrázolásba ágyazva, bal oldalon, két függőleges sorban az „1845–1920” és a „SZINYEI MERSE PÁL” felirat olvasható, jobb oldalon, lent Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. július 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2020. (VII. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2020. (VII. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: