• Tartalom
Oldalmenü

23/2020. (VII. 13.) MNB rendelet

a „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

2020.07.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetben helytálló hősök tiszteletére – „Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek” megnevezéssel 20 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. július 14.

2. § (1) Az érme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 6,9 gramm, átmérője 26,3 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle recézett.

(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent – egy-egy pont között – a „2020” verési évszám olvasható. A középmezőben – szív alakot formázva – a veszélyhelyzetben helytálló, különböző foglalkozású emberek sematikus ábrázolása látható, az ábrázolás alatti két vízszintes sorban a „TISZTELET” és az „A HŐSÖKNEK” felirat olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben a – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „20” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető, melyből 2500 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2020. július 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 23/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 23/2020. (VII. 13.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: