• Tartalom

260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról1

2021.01.02.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és k) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. §4

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1)5

(2)6

(3)7

4. Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. §8

5. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. §9

6. Záró rendelkezések

7. § (1)10 Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)11 A 6. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)12 A 4. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez13

2. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez14

3. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez15

4. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelethez16

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvéyn 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (1) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (2) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (3) bekezdését a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére