• Tartalom

267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A debreceni Latinovits Színház belső kialakítása érdekében, a Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Debrecen belterület 8439/2/B/21 és 8439/2/B/22 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházások (a továbbiakban: Beruházás) építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

2. §2 Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Beruházás végrehajtása során ellátja

a) a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

b) a Beruházással kapcsolatos műszaki ellenőrzést,

c) a Beruházással kapcsolatos járulékos közbeszerzési feladatokat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § nyitó szövegrésze az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére