• Tartalom
Oldalmenü

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről1

2021.06.17.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

(2) A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §2 Ez a rendelet 2021. december 18-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2021. december 18. napjával.

2

A 3. § a 343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.