• Tartalom
Oldalmenü

289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról

2021.04.22.

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. melléklet tartalmazza azon tevékenységi köröket, amelyek alapján a magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik.

2. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

1. melléklet a 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez1

 

A

B

C

 

Szektor

TEÁOR kód

Ágazat

1

Vegyi szektor

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20

Vegyi anyag, termék gyártása

21

Gyógyszergyártás

2

Kereskedelmi létesítmények

45

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

46

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

3

Kommunikációs szektor

58

Kiadói tevékenység

59

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

61

Távközlés

4

Kritikus ipari szektor (benne az elektronika, a gépipar, az acélgyártás és a közlekedési eszközök gyártása)

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27

Villamos berendezés gyártása

28

Gép, gépi berendezés gyártása

29

Közúti jármű gyártása

30

Egyéb jármű gyártása

24

Fémalapanyag gyártása

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

5

Védelmi ipar

254

Fegyver-, lőszergyártás

304

Katonai harcjármű gyártása

6

Gátak

4291

Vízi létesítmény építése

7

Energiaszektor

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

8

Vészhelyzethez kapcsolódó szolgáltatások

8422

Honvédelem

8424

Közbiztonság, közrend

8425

Tűzvédelem

9

Élelmiszerágazat és mezőgazdaság

10

Élelmiszergyártás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

1

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

2

Erdőgazdálkodás

3

Halászat, halgazdálkodás

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése – kizárólag abban az esetben, ha a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld vonatkozásában is végzi

10

Kormányzati létesítmények

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

11

Egészségügy

86

Humán-egészségügyi ellátás

87

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

88

Szociális ellátás bentlakás nélkül

12

Információs technológia

62

Információ-technológiai szolgáltatás

63

Információs szolgáltatás

13

Nukleáris szektor

2446

Nukleáris fűtőanyag gyártása

14

Építőipar

41

Épületek építése

42

Egyéb építmény építése

43

Speciális szaképítés

15

Vízellátás és szennyvíz-szolgáltatás

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

16

Hulladékgazdálkodás

38

Hulladékgazdálkodás

39

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

17

Építőalapanyag-ipar

23

Nemesfém ásványi termék gyártása

18

Közlekedés, szállítás, logisztika

49

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

50

Vízi szállítás

51

Légi szállítás

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

53

Postai, futárpostai tevékenység

19

Orvosi eszköz gyártása

325

Orvosi eszköz gyártása

20

Turizmus

55

Szálláshely-szolgáltatás

56

Vendéglátás

21

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

782

Munkaerőkölcsönzés

22

Kritikus jelentőségű nyersanyag

5

Szénbányászat

6

Kőolaj-, földgázkitermelés

7

Fémtartalmú érc bányászata

8

Egyéb bányászat

9

Bányászati szolgáltatás

23

Oktatás

8542

Felsőfokú oktatás

8560

Oktatást kiegészítő tevékenység