• Tartalom

29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás

29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás

a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében fogvatartott személyek kísérésének rendőrségi feladatairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvényben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladatkörébe utalt kiadatások és átadások során fogvatartott személyek külföldre és külföldről Magyarországra történő kísérésének végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény alapján a Rendőrség hatáskörébe utalt
a) kiadatás;
b) európai elfogatóparancson alapuló átadás;
c) európai nyomozási határozat, valamint eljárási jogsegély alapján történő ideiglenes átadás;
d) szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átadása;
e) büntetőeljárás átadása;
f) átmenő átszállítás
során történő kísérésekre.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában
a) közúton végzett átmenő átszállítás: Magyarország területén történő átmenő átszállítás, amelynek célja a fogvatartottnak egyik szomszédos országból egy másik szomszédos országba (közúti határátkelőhelytől közúti határátkelőhelyig) történő kísérése;
b) nemzetközi kísérés: kiadatás, európai elfogatóparancson alapuló átadás, európai nyomozási határozat, valamint eljárási jogsegély alapján történő ideiglenes átadás, szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átadása, büntetőeljárás átadása, átmenő átszállítás során fogvatartott személy külföldről Magyarországra, Magyarországról külföldre, illetve államhatártól államhatárig történő kísérésének végrehajtása;
c) rendőrségi átszállítás: nemzetközi egyezmény alapján külföldi hatóság által Magyarország területén, közúton végzett átmenő átszállítás.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Nemzetközi kísérés Magyarországról légi úton

4. Külföldi hatóság kérésére a légi úton végrehajtott nemzetközi kísérést a hazai fogvatartás helyétől a megjelölt légi határátkelőhelyig kell végrehajtani.

5. A fogvatartott légi határátkelőhelyre történő nemzetközi kísérését a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) hajtja végre. A KR kísérőőrök parancsnoka a feladatát a NEBEK kísérésben részt vevő munkatársával mellérendeltségi viszonyban, de annak iránymutatása alapján látja el.

4. Nemzetközi kísérés Magyarországról közúti határátkelőhelyre

6. Külföldi hatóság kérésére a közúti határátkelőhelyre végrehajtott nemzetközi kísérést a hazai fogvatartás helyétől Magyarország államhatáráig, a NEBEK által folytatott egyeztetés során megállapított közúti határátkelőhelyig kell végrehajtani.

7. Külföldi hatóság részére a közúti határátkelőhelyre történő nemzetközi kísérést a hazai fogvatartás helyétől a KR hajtja végre.

5. Nemzetközi kísérés Magyarországra légi úton

8. Külföldről Magyarországra a légi úton történő nemzetközi kísérést a külföldi hatóság által meghatározott helyszíntől a hazai légi határátkelőhelyig kell végrehajtani. A légi kísérés során figyelembe kell venni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet különleges joghelyzetű személy utazására vonatkozó előírásokat is tartalmazó szabályzatát.

9. A légi kísérést a KR és a NEBEK hajtja végre, amely során a KR kísérőőrök parancsnoka a feladatát a NEBEK kísérésben részt vevő munkatársával mellérendeltségi viszonyban, de annak iránymutatása alapján látja el.

10. A hazai légi határátkelőhelyre érkezést követően a belföldi átkísérést az elfogatóparancsot kibocsátó rendőri szerv hajtja végre.

11. A bírói vagy ügyészi elfogatóparanccsal körözött személy, valamint szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvétele esetén a hazai légi határátkelőhelytől történő belföldi átkísérést a KR hajtja végre.

6. Nemzetközi kísérés Magyarországra közúton

12. Külföldről Magyarországra közúton történő nemzetközi kísérést a külföldi hatóság által meghatározott helyszíntől a hazai fogvatartás helyére a KR és a NEBEK hajtja végre. A KR kísérőőrök parancsnoka a feladatát a NEBEK kísérésben részt vevő munkatársával mellérendeltségi viszonyban, de annak iránymutatása alapján látja el.

13. Külföldi hatóság által Magyarország közúti határátkelőhelyére végrehajtott kísérést követően a belföldi átkísérést
a) a Rendőrség nyomozó hatósága által kibocsátott elfogatóparancs esetén az elfogatóparancsot kibocsátó rendőri szerv;
b)1 a bírói vagy ügyészi elfogatóparancs esetén a körözött személy átvételének helye szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság;
c) a szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásának átvétele esetén a KR
hajtja végre.

7. Fogvatartott személyek közúton végzett átmenő átszállítása

14. A közúton végzett átmenő átszállítással kapcsolatos kísérési feladatokat a NEBEK felkérésére a KR hajtja végre.

15. Rendőrségi átszállítás esetén a külföldi hatóság előzetes kérésére a Rendőrség a vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján segítséget nyújt.

8. A nemzetközi kísérés előkészítésére és végrehajtására vonatkozó szabályok

16. A nemzetközi kísérés előkészítéséért, a feltételek megteremtéséért, az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáért a NEBEK igazgatója, a biztonságos végrehajtásáért a KR parancsnoka a felelős.

17. A NEBEK igazgatója indokolt esetben a nemzetközi kísérés utasításban foglaltaktól eltérő végrehajtásáról is rendelkezhet.

18. A nemzetközi kísérés keretében történő külföldi kiutazás pénzügyi fedezetéről a NEBEK igazgatójának előterjesztése alapján a KR Költségvetési Igazgatóság igazgatója intézkedik.

19. A bűnügyi költségként történő érvényesítés lehetősége érdekében a nemzetközi kísérés keretében történő külföldi kiutazás költségeit a KR Költségvetési Igazgatóság elkülönítetten tartja nyilván.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

21.2
1

A 13. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 169. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 21. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére