• Tartalom
Oldalmenü

296/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet

a BD Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

2020.06.23.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a BD Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhely: 1225 Budapest, 232317 hrsz., cégjegyzékszám: 01-10-045903; adószám: 14217979-2-43) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés b) pontja, és a Cstv. 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás