• Tartalom
Oldalmenü

3/2020. (I. 13.) MNB rendelet

az „I. Ulászló aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2020.01.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint emlékére – „I. Ulászló aranyforintja” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. január 14.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A két köriratot bal oldalon, egymás alatti két sorban a „2020” verési évszám és a „BP.” verdejel választja el egymástól. A középmezőben, kissé balra, gyöngysorszegéllyel határolva az I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás, jobb oldalon, a címerpajzs elé helyezve, korabeli technikával pénzverést végző mester ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az I. Ulászló király által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, melyből Szent László alakja kissé megnagyobbítva kiemelkedik. Az emlékérme szélén, külső körgyűrűbe szerkesztve, köriratban, fent az „I. ULÁSZLÓ ARANYFORINTJA”, lent, balra az „1440”, jobbra az „1444” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon egy kör alakú díszítőmotívum, jobb oldalon Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2020. január 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 3/2020. (I. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: