• Tartalom
Oldalmenü

314/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a TP Komplex Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

2020.07.01.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a TP Komplex Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 13-10-041356, székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 103.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Cstv. 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás