• Tartalom

329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.07.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztésével (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A Beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

2.

Ambrózfalva

011/5

3.

Ambrózfalva

011/6

4.

Ambrózfalva

015

5.

Ambrózfalva

016/7

6.

Ambrózfalva

07/7

7.

Ambrózfalva

07/8

8.

Apátfalva

014/7

9.

Apátfalva

021

10.

Apátfalva

0210/2

11.

Apátfalva

0210/5

12.

Apátfalva

0210/7

13.

Apátfalva

0211/3

14.

Apátfalva

0211/4

15.

Apátfalva

0211/5

16.

Apátfalva

0212/1

17.

Apátfalva

0212/2

18.

Apátfalva

0212/3

19.

Apátfalva

0214/13

20.

Apátfalva

0214/9

21.

Apátfalva

0217/22

22.

Apátfalva

0217/26

23.

Apátfalva

0217/27

24.

Apátfalva

0217/33

25.

Apátfalva

0217/34

26.

Apátfalva

0217/35

27.

Apátfalva

0217/36

28.

Apátfalva

0217/38

29.

Apátfalva

0217/40

30.

Apátfalva

0221/11

31.

Apátfalva

0221/14

32.

Apátfalva

0221/34

33.

Apátfalva

0221/44

34.

Apátfalva

0221/45

35.

Apátfalva

0221/7

36.

Apátfalva

0239/2

37.

Apátfalva

0239/3

38.

Apátfalva

0239/4

39.

Apátfalva

0242

40.

Apátfalva

0243/2

41.

Apátfalva

025/33

42.

Apátfalva

025/34

43.

Apátfalva

025/47

44.

Apátfalva

025/48

45.

Apátfalva

025/49

46.

Apátfalva

025/50

47.

Apátfalva

025/51

48.

Apátfalva

025/52

49.

Apátfalva

025/53

50.

Apátfalva

025/54

51.

Apátfalva

025/55

52.

Apátfalva

025/56

53.

Apátfalva

025/57

54.

Apátfalva

025/58

55.

Apátfalva

025/59

56.

Apátfalva

025/60

57.

Apátfalva

025/61

58.

Apátfalva

025/62

59.

Apátfalva

033/2

60.

Apátfalva

036/24

61.

Apátfalva

036/34

62.

Apátfalva

036/35

63.

Apátfalva

036/36

64.

Apátfalva

036/37

65.

Apátfalva

036/38

66.

Apátfalva

036/39

67.

Apátfalva

036/40

68.

Apátfalva

036/41

69.

Apátfalva

036/42

70.

Apátfalva

036/43

71.

Apátfalva

036/44

72.

Apátfalva

036/45

73.

Apátfalva

036/46

74.

Apátfalva

036/47

75.

Apátfalva

036/48

76.

Apátfalva

036/49

77.

Apátfalva

036/50

78.

Apátfalva

036/51

79.

Apátfalva

036/52

80.

Apátfalva

036/53

81.

Apátfalva

036/54

82.

Apátfalva

036/55

83.

Apátfalva

036/56

84.

Apátfalva

036/57

85.

Apátfalva

036/58

86.

Apátfalva

036/78

87.

Apátfalva

038/150

88.

Apátfalva

038/176

89.

Apátfalva

038/29

90.

Apátfalva

038/32

91.

Apátfalva

038/33

92.

Apátfalva

049

93.

Apátfalva

050/29

94.

Apátfalva

050/38

95.

Apátfalva

058/38

96.

Apátfalva

058/39

97.

Apátfalva

058/40

98.

Apátfalva

058/63

99.

Apátfalva

058/64

100.

Apátfalva

058/65

101.

Apátfalva

058/66

102.

Apátfalva

058/67

103.

Apátfalva

058/68

104.

Apátfalva

080

105.

Apátfalva

082/104

106.

Apátfalva

082/2

107.

Apátfalva

082/30

108.

Apátfalva

082/32

109.

Apátfalva

082/33

110.

Apátfalva

082/34

111.

Apátfalva

082/41

112.

Apátfalva

082/52

113.

Apátfalva

082/53

114.

Apátfalva

082/54

115.

Apátfalva

082/55

116.

Apátfalva

082/56

117.

Apátfalva

082/57

118.

Apátfalva

082/58

119.

Apátfalva

082/59

120.

Apátfalva

082/60

121.

Apátfalva

082/61

122.

Apátfalva

082/66

123.

Apátfalva

082/67

124.

Apátfalva

082/68

125.

Apátfalva

082/69

126.

Apátfalva

082/70

127.

Apátfalva

082/71

128.

Apátfalva

082/72

129.

Apátfalva

082/73

130.

Apátfalva

082/74

131.

Apátfalva

082/75

132.

Apátfalva

082/76

133.

Apátfalva

082/77

134.

Apátfalva

082/78

135.

Apátfalva

082/79

136.

Apátfalva

082/88

137.

Apátfalva

082/89

138.

Apátfalva

089/6

139.

Apátfalva

089/9

140.

Battonya

0107/2

141.

Battonya

0113/4

142.

Csanádpalota

0102/10

143.

Csanádpalota

0102/4

144.

Csanádpalota

0102/9

145.

Csanádpalota

0104/31

146.

Csanádpalota

0104/35

147.

Csanádpalota

0104/36

148.

Csanádpalota

0104/37

149.

Csanádpalota

0104/44

150.

Csanádpalota

0104/45

151.

Csanádpalota

0104/46

152.

Csanádpalota

0104/47

153.

Csanádpalota

0104/48

154.

Csanádpalota

0104/49

155.

Csanádpalota

0104/50

156.

Csanádpalota

0104/51

157.

Csanádpalota

0104/52

158.

Csanádpalota

0109

159.

Csanádpalota

0110/112

160.

Csanádpalota

0113

161.

Csanádpalota

018/11

162.

Csanádpalota

018/12

163.

Csanádpalota

018/14

164.

Csanádpalota

018/15

165.

Csanádpalota

018/31

166.

Csanádpalota

018/32

167.

Csanádpalota

018/33

168.

Csanádpalota

018/34

169.

Csanádpalota

018/35

170.

Csanádpalota

018/36

171.

Csanádpalota

018/37

172.

Csanádpalota

018/38

173.

Csanádpalota

018/4

174.

Csanádpalota

038/2

175.

Csanádpalota

048/2

176.

Csanádpalota

048/4

177.

Csanádpalota

048/5

178.

Csanádpalota

06/18

179.

Csanádpalota

064/3

180.

Csanádpalota

064/8

181.

Csanádpalota

072/25

182.

Csanádpalota

072/33

183.

Csanádpalota

072/34

184.

Csanádpalota

072/7

185.

Csanádpalota

083

186.

Csanádpalota

084/8

187.

Csanádpalota

088/56

188.

Csanádpalota

088/57

189.

Csanádpalota

098/18

190.

Csanádpalota

0194/48

191.

Csanádpalota

0194/50

192.

Csanádpalota

0194/52

193.

Csanádpalota

0194/54

194.

Csanádpalota

0194/56

195.

Csanádpalota

0194/58

196.

Csanádpalota

0194/60

197.

Csanádpalota

0194/61

198.

Kövegy

070/7

199.

Magyarcsanád

0225/5

200.

Magyarcsanád

0225/7

201.

Magyarcsanád

0226

202.

Magyarcsanád

0230/1

203.

Magyarcsanád

0230/2

204.

Magyarcsanád

0230/53

205.

Magyarcsanád

0230/54

206.

Magyarcsanád

0230/73

207.

Magyarcsanád

0230/74

208.

Magyarcsanád

0230/78

209.

Magyarcsanád

0230/91

210.

Magyarcsanád

0230/95

211.

Magyarcsanád

0231/14

212.

Magyarcsanád

0231/15

213.

Magyarcsanád

0231/24

214.

Magyarcsanád

0231/25

215.

Magyarcsanád

0231/26

216.

Magyarcsanád

0231/27

217.

Magyarcsanád

0231/39

218.

Magyarcsanád

0231/45

219.

Magyarcsanád

0231/46

220.

Magyarcsanád

0231/47

221.

Magyarcsanád

0231/48

222.

Magyarcsanád

0231/49

223.

Magyarcsanád

0231/63

224.

Magyarcsanád

0256/28

225.

Magyarcsanád

0256/37

226.

Magyarcsanád

0258/15

227.

Magyarcsanád

0258/24

228.

Magyarcsanád

0266/10

229.

Magyarcsanád

0266/9

230.

Magyarcsanád

0267

231.

Magyarcsanád

0271/19

232.

Magyarcsanád

0271/20

233.

Magyarcsanád

0271/21

234.

Magyarcsanád

0159/16

235.

Magyarcsanád

0159/17

236.

Mezőhegyes

0645/5

237.

Mezőhegyes

0646/12

238.

Mezőhegyes

0646/13

239.

Mezőhegyes

0646/14

240.

Mezőhegyes

0646/7

241.

Mezőhegyes

0647/11

242.

Mezőhegyes

0647/2

243.

Mezőhegyes

0647/3

244.

Mezőhegyes

0650/2

245.

Mezőhegyes

0650/3

246.

Mezőhegyes

0650/5

247.

Mezőhegyes

0676

248.

Mezőhegyes

0680/2

249.

Mezőhegyes

0680/3

250.

Mezőhegyes

0682/1

251.

Mezőhegyes

0682/4

252.

Mezőhegyes

0730/69

253.

Mezőhegyes

0730/70

254.

Mezőhegyes

0730/71

255.

Mezőhegyes

0730/72

256.

Mezőhegyes

0730/73

257.

Mezőhegyes

0730/74

258.

Mezőhegyes

0730/75

259.

Mezőhegyes

0744/4

260.

Mezőhegyes

0744/42

261.

Mezőhegyes

0160/4

262.

Mezőhegyes

0160/5

263.

Mezőhegyes

0176/1

264.

Mezőhegyes

0176/2

265.

Mezőhegyes

0176/3

266.

Mezőhegyes

0274/1

267.

Mezőhegyes

0274/2

268.

Mezőhegyes

0274/3

269.

Mezőhegyes

0275/1

270.

Mezőhegyes

0276/3

271.

Mezőhegyes

0276/4

272.

Mezőhegyes

0276/5

273.

Mezőhegyes

0276/8

274.

Mezőhegyes

069/3

275.

Mezőhegyes

075/2

276.

Mezőhegyes

0286/5

277.

Mezőhegyes

0289

278.

Mezőhegyes

0372/2

279.

Mezőhegyes

0373

280.

Mezőhegyes

0378/7

281.

Mezőhegyes

0380/9

282.

Mezőhegyes

0383

283.

Mezőhegyes

0385

284.

Mezőhegyes

0386/1

285.

Mezőhegyes

0390/1

286.

Mezőhegyes

0403/3

287.

Mezőhegyes

0432

288.

Mezőhegyes

0433

289.

Mezőhegyes

0434

290.

Mezőhegyes

0447/3

291.

Mezőhegyes

0447/4

292.

Mezőhegyes

0448/3

293.

Mezőhegyes

0645/4

294.

Mezőhegyes

0645/5

295.

Mezőhegyes

0584/21

296.

Mezőhegyes

0584/22

297.

Mezőhegyes

0584/23

298.

Mezőhegyes

0584/24

299.

Mezőhegyes

0584/25

300.

Mezőhegyes

0584/26

301.

Mezőhegyes

0584/90

302.

Mezőhegyes

0584/91

303.

Mezőhegyes

0603

304.

Mezőhegyes

0626

305.

Mezőhegyes

0627

306.

Mezőhegyes

0633/21

307.

Mezőhegyes

0633/22

308.

Mezőhegyes

0634

309.

Mezőhegyes

0635

310.

Mezőhegyes

0636

311.

Mezőhegyes

0637/11

312.

Mezőhegyes

0637/16

313.

Mezőhegyes

0637/17

314.

Mezőhegyes

0637/18

315.

Mezőhegyes

0637/19

316.

Mezőhegyes

0637/20

317.

Mezőhegyes

0637/21

318.

Mezőhegyes

0637/22

319.

Mezőhegyes

0637/23

320.

Mezőhegyes

0637/24

321.

Mezőhegyes

0637/25

322.

Mezőhegyes

0637/26

323.

Mezőhegyes

0637/27

324.

Mezőhegyes

0637/28

325.

Mezőhegyes

0637/29

326.

Mezőhegyes

0637/3

327.

Mezőhegyes

0637/30

328.

Mezőhegyes

0637/31

329.

Mezőhegyes

0637/32

330.

Mezőhegyes

0637/33

331.

Mezőhegyes

0637/4

332.

Mezőhegyes

0637/5

333.

Mezőhegyes

0637/6

334.

Mezőhegyes

0637/7

335.

Mezőhegyes

0637/8

336.

Mezőhegyes

0637/9

337.

Mezőhegyes

0672

338.

Mezőhegyes

0676

339.

Mezőhegyes

0678/1

340.

Mezőhegyes

0678/2

341.

Mezőhegyes

0679

342.

Mezőhegyes

0680/1

343.

Mezőhegyes

0246/2

344.

Mezőhegyes

0251

345.

Mezőhegyes

0253

346.

Mezőhegyes

0256/2

347.

Mezőhegyes

0260/1

348.

Mezőhegyes

0269

349.

Mezőhegyes

0270/1

350.

Mezőhegyes

0421/2

351.

Mezőhegyes

0421/7

352.

Mezőhegyes

0423/2

353.

Mezőhegyes

0428/17

354.

Mezőhegyes

0438/4

355.

Mezőhegyes

0297/4

356.

Mezőhegyes

0297/5

357.

Mezőhegyes

0298

358.

Pitvaros

080/6

359.

Pitvaros

080/7

360.

Pitvaros

084/44

361.

Pitvaros

084/45

362.

Pitvaros

084/56

363.

Pitvaros

059

364.

Pitvaros

060/3

365.

Pitvaros

060/31

366.

Pitvaros

060/32

367.

Pitvaros

060/33

368.

Pitvaros

060/34

369.

Pitvaros

060/35

370.

Pitvaros

060/36

371.

Pitvaros

060/37

372.

Pitvaros

060/38

373.

Pitvaros

060/39

374.

Pitvaros

060/40

375.

Pitvaros

060/41

376.

Pitvaros

060/42

377.

Pitvaros

060/43

378.

Pitvaros

060/44

379.

Pitvaros

060/45

380.

Pitvaros

060/46

381.

Pitvaros

060/47

382.

Pitvaros

060/48

383.

Pitvaros

060/49

384.

Pitvaros

060/50

385.

Pitvaros

061

386.

Pitvaros

062/11

387.

Pitvaros

062/2

388.

Pitvaros

068

389.

Pitvaros

071

390.

Pitvaros

072

391.

Pitvaros

078/16

392.

Pitvaros

078/18

393.

Pitvaros

078/19

394.

Pitvaros

078/9

395.

Pitvaros

080/26

396.

Pitvaros

082

397.

Pitvaros

083

398.

Pitvaros

080/3

399.

Pitvaros

080/4

400.

Pitvaros

080/5

2. melléklet a 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2 környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. földvédelmi hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére