• Tartalom

2020. évi XXXIII. törvény

2020. évi XXXIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2020.08.02.

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. §2

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. § (1)16

(2)17

16. §18

17. §19

18. §20

19. §21

20. § (1)22

(2)23

21. § (1)24

(2)25

22. §26

23. §27

24. §28

25. § Az Nftv.

1.29

2.30

3.31

4.32

5.33

6.34

7.35

8.36

9.37

10.38

11.39

12.40

13.41

14.42

15.43

16.44

17.45

szöveg lép.

26. § Hatályát veszti az Nftv.

1.46

2.47

3.48

4.49

5.50

6.51

7.52

8.53

9.54

10.55

11.56

12.57

3. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény módosítása

27. §58

4. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

28. §59

29. §60

5. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. július 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 16. §, a 20. § (1) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 24. § és az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 10. §, a 13–14. §, a 15. § (2) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 25. § 13., 16. és 17. pontja, valamint a 26. § 12. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

31. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXXIII. törvényhez61

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

12

A 11. § a 2020: CXLVIII. törvény 106. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

15

A 14. § a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

16

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § (2) bekezdése a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § (2) bekezdése a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

24

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 25. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 25. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 25. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 25. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 25. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 25. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 25. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 25. § 13. pontja a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

42

A 25. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 25. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 25. § 16. pontja a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

45

A 25. § 17. pontja a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

46

A 26. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 26. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 26. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 26. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 26. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 26. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 26. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 26. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 26. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 26. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 26. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 26. § 12. pontja a 2020: CXLVIII. törvény 106. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

58

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére