• Tartalom
Oldalmenü

33/2020. (X. 2.) MNB rendelet

a „Komondor” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2020.10.04.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Komondor” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. október 4.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy komondor ábrázolása látható, féloldalról. Az ábrázolás alatti két vízszintes sorban, középen a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, középen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, az előtérben három – füves pusztán őrködő, figyelő testtartású – komondor ábrázolása látható, féloldalról, a háttérben egy tanyasi porta gémeskúttal és legelésző juhnyájjal. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „KOMONDOR” felirat olvasható, lent, bal oldalon, a füves puszta ábrázolásába illesztve Imrei Boglárka tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. október 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 33/2020. (X. 2.) MNB rendelethez

2. melléklet a 33/2020. (X. 2.) MNB rendelethez