• Tartalom

332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.07.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A Beruházás megvalósításának helyszíne
(helyrajzi szám)

2.

Szeged II. kerület

01116

3.

Szeged II. kerület

01117

4.

Szeged II. kerület

01240

5.

Szeged II. kerület

01309

6.

Szeged II. kerület

01323

7.

Szeged II. kerület

01331

8.

Szeged II. kerület

01335

9.

Szeged II. kerület

01337

10.

Szeged II. kerület

01338

11.

Szeged II. kerület

01339

12.

Szeged II. kerület

01341

13.

Szeged II. kerület

01345

14.

Szeged II. kerület

01347

15.

Szeged II. kerület

01372

16.

Szeged II. kerület

01380

17.

Szeged II. kerület

01381

18.

Szeged II. kerület

01382

19.

Szeged II. kerület

01387

20.

Szeged II. kerület

01402

21.

Szeged II. kerület

01407

22.

Szeged II. kerület

01420

23.

Szeged II. kerület

01423

24.

Szeged II. kerület

01424

25.

Szeged II. kerület

01425

26.

Szeged II. kerület

01427

27.

Szeged II. kerület

01428

28.

Algyő

01750

29.

Algyő

01751

30.

Algyő

01756

31.

Algyő

01901

32.

Algyő

01905

33.

Algyő

01906

34.

Szeged II. kerület, Tápé

02007

35.

Szeged II. kerület, Tápé

02092

36.

Szeged II. kerület, Tápé

02093

37.

Szeged II. kerület

16472

38.

Szeged II. kerület

16473

39.

Szeged II. kerület

16832

40.

Szeged II. kerület

16833

41.

Szeged II. kerület

16839

42.

Szeged II. kerület

01018/8

43.

Szeged II. kerület

01047/19

44.

Szeged II. kerület

01047/20

45.

Szeged II. kerület

01047/21

46.

Szeged II. kerület

01048/1

47.

Szeged II. kerület

01174/1

48.

Szeged II. kerület

01263/5

49.

Szeged II. kerület

01289/14

50.

Szeged II. kerület

01306/26

51.

Szeged II. kerület

01308/1

52.

Szeged II. kerület

01308/10

53.

Szeged II. kerület

01308/11

54.

Szeged II. kerület

01308/12

55.

Szeged II. kerület

01308/13

56.

Szeged II. kerület

01308/14

57.

Szeged II. kerület

01308/2

58.

Szeged II. kerület

01308/3

59.

Szeged II. kerület

01308/4

60.

Szeged II. kerület

01308/5

61.

Szeged II. kerület

01308/6

62.

Szeged II. kerület

01308/7

63.

Szeged II. kerület

01308/8

64.

Szeged II. kerület

01308/9

65.

Szeged II. kerület

01310/10

66.

Szeged II. kerület

01310/11

67.

Szeged II. kerület

01310/12

68.

Szeged II. kerület

01310/13

69.

Szeged II. kerület

01310/14

70.

Szeged II. kerület

01310/15

71.

Szeged II. kerület

01310/2

72.

Szeged II. kerület

01310/3

73.

Szeged II. kerület

01310/4

74.

Szeged II. kerület

01310/5

75.

Szeged II. kerület

01310/6

76.

Szeged II. kerület

01310/7

77.

Szeged II. kerület

01310/8

78.

Szeged II. kerület

01310/9

79.

Szeged II. kerület

01318/10

80.

Szeged II. kerület

01318/2

81.

Szeged II. kerület

01319/3

82.

Szeged II. kerület

01322/11

83.

Szeged II. kerület

01322/12

84.

Szeged II. kerület

01322/2

85.

Szeged II. kerület

01326/1

86.

Szeged II. kerület

01326/14

87.

Szeged II. kerület

01326/15

88.

Szeged II. kerület

01326/16

89.

Szeged II. kerület

01326/17

90.

Szeged II. kerület

01326/18

91.

Szeged II. kerület

01326/2

92.

Szeged II. kerület

01326/4

93.

Szeged II. kerület

01326/9

94.

Szeged II. kerület

01330/1

95.

Szeged II. kerület

01334/2

96.

Szeged II. kerület

01334/4

97.

Szeged II. kerület

01334/5

98.

Szeged II. kerület

01334/6

99.

Szeged II. kerület

01334/7

100.

Szeged II. kerület

01334/8

101.

Szeged II. kerület

01334/9

102.

Szeged II. kerület

01336/2

103.

Szeged II. kerület

01340/16

104.

Szeged II. kerület

01340/17

105.

Szeged II. kerület

01342/10

106.

Szeged II. kerület

01342/11

107.

Szeged II. kerület

01342/12

108.

Szeged II. kerület

01342/13

109.

Szeged II. kerület

01342/14

110.

Szeged II. kerület

01342/15

111.

Szeged II. kerület

01342/16

112.

Szeged II. kerület

01342/17

113.

Szeged II. kerület

01342/18

114.

Szeged II. kerület

01342/19

115.

Szeged II. kerület

01342/20

116.

Szeged II. kerület

01342/21

117.

Szeged II. kerület

01342/22

118.

Szeged II. kerület

01342/23

119.

Szeged II. kerület

01342/24

120.

Szeged II. kerület

01342/25

121.

Szeged II. kerület

01342/26

122.

Szeged II. kerület

01342/27

123.

Szeged II. kerület

01342/28

124.

Szeged II. kerület

01342/29

125.

Szeged II. kerület

01342/31

126.

Szeged II. kerület

01342/32

127.

Szeged II. kerület

01342/33

128.

Szeged II. kerület

01342/6

129.

Szeged II. kerület

01342/68

130.

Szeged II. kerület

01342/69

131.

Szeged II. kerület

01342/7

132.

Szeged II. kerület

01342/70

133.

Szeged II. kerület

01342/72

134.

Szeged II. kerület

01342/8

135.

Szeged II. kerület

01342/9

136.

Szeged II. kerület

01344/1

137.

Szeged II. kerület

01344/2

138.

Szeged II. kerület

01346/2

139.

Szeged II. kerület

01346/4

140.

Szeged II. kerület

01349/1

141.

Szeged II. kerület

01349/2

142.

Szeged II. kerület

01349/3

143.

Szeged II. kerület

01358/1

144.

Szeged II. kerület

01358/2

145.

Szeged II. kerület

01358/4

146.

Szeged II. kerület

01359/1

147.

Szeged II. kerület

01359/2

148.

Szeged II. kerület

01359/3

149.

Szeged II. kerület

01359/4

150.

Szeged II. kerület

01359/5

151.

Szeged II. kerület

01360/2

152.

Szeged II. kerület

01360/3

153.

Szeged II. kerület

01360/4

154.

Szeged II. kerület

01367/55

155.

Szeged II. kerület

01367/70

156.

Szeged II. kerület

01367/72

157.

Szeged II. kerület

01367/74

158.

Szeged II. kerület

01367/76

159.

Szeged II. kerület

01367/78

160.

Szeged II. kerület

01367/80

161.

Szeged II. kerület

01367/82

162.

Szeged II. kerület

01367/84

163.

Szeged II. kerület

01367/87

164.

Szeged II. kerület

01367/90

165.

Szeged II. kerület

01367/93

166.

Szeged II. kerület

01370/11

167.

Szeged II. kerület

01370/14

168.

Szeged II. kerület

01370/15

169.

Szeged II. kerület

01370/17

170.

Szeged II. kerület

01370/18

171.

Szeged II. kerület

01370/7

172.

Szeged II. kerület

01370/8

173.

Szeged II. kerület

01371/1

174.

Szeged II. kerület

01371/3

175.

Szeged II. kerület

01371/4

176.

Szeged II. kerület

01373/1

177.

Szeged II. kerület

01373/2

178.

Szeged II. kerület

01374/2

179.

Szeged II. kerület

01374/3

180.

Szeged II. kerület

01374/8

181.

Szeged II. kerület

01379/4

182.

Szeged II. kerület

01379/5

183.

Szeged II. kerület

01385/1

184.

Szeged II. kerület

01385/4

185.

Szeged II. kerület

01389/16

186.

Szeged II. kerület

01403/2

187.

Szeged II. kerület

01404/28

188.

Szeged II. kerület

01404/4

189.

Szeged II. kerület

01405/1

190.

Szeged II. kerület

01408/10

191.

Szeged II. kerület

01408/14

192.

Szeged II. kerület

01408/21

193.

Szeged II. kerület

01408/42

194.

Szeged II. kerület

01408/64

195.

Szeged II. kerület

01408/65

196.

Szeged II. kerület

01411/1

197.

Szeged II. kerület

01412/1

198.

Szeged II. kerület

01414/3

199.

Szeged II. kerület

01414/4

200.

Szeged II. kerület

01416/11

201.

Szeged II. kerület

01417/4

202.

Szeged II. kerület

01418/5

203.

Szeged II. kerület

01421/5

204.

Szeged II. kerület

01422/17

205.

Szeged II. kerület

01422/23

206.

Szeged II. kerület

01446/3

207.

Algyő

01748/75

208.

Algyő

01748/8

209.

Algyő

01755/1

210.

Algyő

01755/2

211.

Algyő

01863/1

212.

Algyő

01866/1

213.

Algyő

01866/2

214.

Algyő

01881/105

215.

Algyő

01892/2

216.

Algyő

01892/3

217.

Algyő

01894/3

218.

Algyő

01904/2

219.

Algyő

01904/3

220.

Algyő

01913/1

221.

Algyő

01914/1

222.

Szeged II. kerület

16471/3

223.

Szeged II. kerület

16471/4

224.

Szeged II. kerület

16838/9

225.

Szeged II. kerület

16895/2

2. melléklet a 332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. vasúti hatósági eljárások,

9. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. földvédelmi hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. hulladékelhelyezéssel kapcsolatos hatósági eljárások,

21. településrendezési tervekhez kapcsolódó eljárások,

22. közegészségügyi hatósági eljárások,

23. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

24. azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére