• Tartalom
Oldalmenü

336/2020. (VII. 8.) Korm. rendelet

a CG Electric Systems Hungary Zrt. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2020.07.09.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30–34. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044689; adószám: 12751428-2-44) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 69–70. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás