• Tartalom
Oldalmenü

34/2020. (X. 16.) MNB rendelet

az „Alkotmánybíróság” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2020.10.19.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az Alkotmánybíróság létrehozásának 30. évfordulója alkalmából – „Alkotmánybíróság” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. október 19.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken a „CURIA CONSTITUTIONALIS SUPREMUS PROTECTOR CONSTITUTIONIS EST ⋅” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján az alkotmánybírók által viselt lánc részletének ábrázolása látható, az Aranybulla pecsétjét formázó medállal. Az emlékérme szélén, köriratban, fent, bal oldalon a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent, jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat, felette, két – az emlékérme széléhez igazított – sorban a „BP.” verdejel és a „2020” verési évszám olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben az Aranybulla 1318 körüli hiteles másolata részletének ábrázolása látható. Az ábrázolástól balra, két függőleges sorban az „ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG” és az „AZ ALAPTÖRVÉNY LEGFŐBB ŐRE” felirat, az emlékérme bal oldali szélén, lent az „1990” évszám olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. október 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 34/2020. (X. 16.) MNB rendelethez

2. melléklet a 34/2020. (X. 16.) MNB rendelethez