• Tartalom

34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás

34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról1

2020.12.20.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet 20. § (1) bekezdésére, a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítást kell alkalmazni:)
d) a fegyveres biztonsági őröknek, valamint az iskolaőröknek, továbbá”
(a Rendőrség békeidőszaki szolgálati feladatai végrehajtásához szükséges fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokkal történő ellátására.)
2. Az Utasítás 3. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
l) személyi állomány: a hivatásos, a tisztjelölti és a polgári állomány;”
3. Az Utasítás 3. pontja a következő s) alponttal egészül ki:
(Az utasítás alkalmazásában:)
s) iskolaőr: az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló.”
4. Az Utasítás II. Fejezete a következő 20/A–20/C. ponttal egészül ki:
„20/A. A csapatszolgálati, az objektum- és körletvédelmi felszereléseket az alegységnél, illetve az egységnél, alegység-, egységkészletként, az egyéb eszközöktől/anyagoktól elkülönítve, lezárt, lepecsételt – az eszközök tárolására és állagmegóvására alkalmas – alegységi/egységi raktárban (a továbbiakban: alegységi raktár) kell elhelyezni a tárolt eszköz/anyag fajtájának, valamint az eszközök/anyagok kezelési utasításának megfelelően (így különösen polcon, állványon, tárolóládában).
20/B. Az alegységi raktárban csak a nevezett feladatokhoz kapcsolódó védő-, kényszerítő-, valamint a feladatok ellátásához szükséges egyéb eszközök/anyagok – együttesen, egy helyiségben is – tárolhatók.
20/C. Az alegységi raktár biztonságtechnikai kialakítására a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló BM utasításban, valamint a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK utasításban foglaltak irányadók.”
10. Az Utasítás
a) 4. pontjában az „(intra.police.hu/GAZDASÁG/RENDSZERESÍTETT ESZKÖZÖK/elérési útvonalon)” szövegrész helyébe a „(https://my.police.hu/TUDÁSTÁR/Gazdasági szakszolgálat/Rendszeresített eszközök/elérési útvonalon)” szöveg,
b) 26. pontjában a „gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettese” szövegrész helyébe a „gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes” szöveg
lép.
11. Ez az utasítás 2020. december 20-án lép hatályba.
12. Ez az utasítás 2020. december 21-én hatályát veszti.

1. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasításhoz

A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT – SZAKFELADAT SZERINT – BIZTOSÍTANDÓ FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Maroklőfegyver
(db/fő)

Sorozatlövő lőfegyver
(db/fő)

Kényszerítőeszközök (db/fő)

Szolgálati lőszer javadalmazás
(fegyver/javadalmazás)

9×19 mm űrméretű
öntöltő pisztoly5

9×19 mm űrméretű
géppisztoly

Rendőrbot
(járőr gumibot)

Kézbilincs valamelyik változata

Egyéni könnygázszóró palack

9×19 mm űrméretű pisztolylőszer pisztolyhoz/géppisztolyhoz

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Vezetők

11

1

2.

Bűnügyi szolgálati ág4

11

1

1

1

3.

Határrendészeti szolgálati ág

11

12

12

12

1

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

11

 

1

1

1

1

8.

Kommunikációs szolgálati ág

11

1

9.

Állami futárszolgálat

11

1

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

11

1

1

1

1

1

11.

Tanúvédelmi szolgálat4

11

 

 

1

1

1

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

11

1

13.

Légirendészeti szolgálat

11

1

1

1

1

14.

Légiközlekedés védelmi szolgálat

11

1

1

1

1

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

11

1

1

1

1

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

11

1

1

1

1

17.

Tűzszerész szolgálat

11

1

18.

Ügyeleti szolgálat

11

1

1

1

1

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

11

1

1

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

11

1

1

1

1

21.

Ellenőrzési szakszolgálat

11

1

22.

Gazdasági szakszolgálat

11

1

23.

Hivatali szakszolgálat

11

1

24.

Humánigazgatási szakszolgálat

11

13

13

13

1

25.

ROKK állomány

11

1

26.

NOK állomány

11

1

27.

Fegyveres biztonsági őrség

11

1

1

1

1

28.

RVT törzsállomány

11

 

 

 

 

1

29.

Iskolaőr

 

 

1

1

1

 

Megjegyzés:
1 Az öntöltő szolgálati maroklőfegyver ellátás, a 9×19 mm űrméretű (Standard) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 9×18 mm űrméretű és a 7,65×17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
2 Idegenrendészeti feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
3 Az oktatói feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
4 A nyomozó-, a felderítő-, a személyvédelmi, valamint tanúvédelmi feladatot ellátó állomány részére rejtve is hordható (Compact vagy Subcompact) maroklőfegyver tervezhető.
5 A nyomozó-, a felderítő-, a személyvédelmi, valamint tanúvédelmi feladatot ellátó állomány kivételével, az állomány – kézméreteit figyelembe véve – 15%-a részére rejtve is hordható (Compact) maroklőfegyver tervezhető.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)

2. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasításhoz

BEOSZTÁSHOZ, TECHNIKAI ESZKÖZHÖZ RENDELT, AZ ALAPFELSZERELÉSEN FELÜLI FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Lőfegyver

Hideg fegyver

Optikai eszközök

Védőeszköz

Kényszerítőeszköz

Pirotechnikai eszköz

Szolgálati lőszer-, gránát- és jelzőtöltény javadalmazás
(fegyver/javadalmazás vagy fegyver/db)

9×19 mm űrméretű pisztoly2

9×19 mm űrméretű géppisztoly

12-es kaliberű (ismétlő) sörétes puska

12-es kaliberű (speciális) sörétes puska

7,62 mm űrméretű géppuska

14,5 mm űrméretű géppuska

Automata könnygázgránátvető

Kard (díszelgéshez is)

Speciális-, multifunkciós kés

Binokuláris nappali távcső

Binokuláris éjszakai3 távcső

Éjjellátó készülék

Kézi hőkamera

Lövedékálló

Ütésálló

Bombaruha és kiegészítő felszerelései

Könnygázpermet szóró palack (csapatszolgálati kiszerelés)

Rendőrbot valamelyik változata

Hang és/vagy fény gránát

Színes füstjelző

9 mm űrméretű pisztoly lőszer pisztolyhoz/géppisztolyhoz

7,62 mm űrméretű puska lőszer géppuskához

12-es kaliberű lőszer sörétes puskához

14,5 mm űrméretű puska lőszer géppuskához

Univerzális könnygázgránát

mellény

sisak

Rejtett viselésű (MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védelmi fokozat)8

Külső viselésű (MSZK 1114-1 szerint l4/k2 vagy L5/K3 védelmi fokozat)

Lövedékálló sisak ((MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védelmi fokozat)

Védősisak gázálarckészlettel és szűrővel

Védőpajzs

Testvédő készlet

Összetolható gumibot

Többcélú rendőrbot

Lovasrendőrbot

Hosszított gumibot (csapatszolgálati kiszerelés)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

23.

24.

25.

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai eszközhöz rendelt felszerelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Közbiztonsági járőr gépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bűnüldözési gépkocsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bevetési gépkocsi (közterületi támogató feladatokat ellátó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Repülőtéri rendőri szolgálat repülőgép biztosító páncélozott jármű

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5.

Helikopter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Páncélozott szállítójármű

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

7.

Önjáró könnygázgránát sorozatlövő gépkocsi

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

8.

Vízágyú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 db

9.

Tűzszerész robot

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10.

Vízi járművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beosztáshoz rendelt felszerelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Nyomozói feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Felderítői feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Műveleti feladatot ellátó (NEBEK BEI)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

14.

Műveleti biztosító (NEBEK BEI)

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15.

Határrendész feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Határvadász feladatot ellátó6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

16

16

16

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17.

Körzeti megbízotti feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Járőri feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Járőri feladatot ellátó gépkocsizó

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Járőri feladatot ellátó lovas

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

11

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21.

Járőri feladatot ellátó kutyás

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

11

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Járőri feladatot ellátó vízi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

23.

Bevetési (közterületi támogató) feladatot ellátó

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

24.

Bevetési (nyomozói) feladatot ellátó
(BRFK BBO)

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

25.

Tanúvédelmi feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Járőr repülőtéri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

 

 

11

 

1

 

1

 

 

 

 

 

27.

Tűzszerész

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Oktatási feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

 

 

 

14

14

14

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

29.

Pénzkísérő feladatot ellátó

 

1

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

1

 

11

 

 

30.

Helyszínbiztosító feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Díszelgési feladatot ellátó

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:
1 Alegységkészletenként (a védőeszköz esetén a viselője testméretének megfelelően) tervezhető. A másodfegyver az érintett állomány részére rejtve is hordható (Compact vagy Subcompact) maroklőfegyvert takar.
2 Másodfegyverként tervezhető.
3 Az éjszakai látcső (elektronikus képerősítő rendszert nem tartalmaz).
4 Az oktatói állomány részére alegységkészletéből az oktatási feladat ellátásához szükséges mennyiségben (védőeszköz esetén a viselője testméretének megfelelően) biztosítva. A használatból kivont eszközökön jól látható módon a „CSAK GYAKORLÁSRA!” feliratot el kell helyezni!
5 Az oktatói állomány lövészeti kiképzők és intézkedéstaktikai instruktorok részére biztosítandó.
6 A KR KMHIG és a KR NYMHIG határvadász bevetési osztályok állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után tervezhető mennyiség, amelyet alegységkészletéből a szolgálat ellátásához szükséges mennyiségben (védőeszköz esetén a viselője testméretének megfelelően) kell biztosítani.
7 Automata könnygázgránát-vető esetében csövenként 1-1 javadalmazás tervezhető.
8 Az L4/K2 védelmi fokozatú rejtett viselésű lövedékálló mellénnyel való teljes feltöltésig az L3/K2 védelmi fokozatú rejtett viselésű lövedékálló mellényekkel is tervezhető az ellátás.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
KR KMHIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
KR NYMHIG: Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
NEBEK BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

3. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasításhoz

AZ ALEGYSÉG- ÉS AZ EGYSÉGKÉSZLETET KÉPEZŐ FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Lőfegyverek, jelzőtöltény kilövők

Robbanó- és pirotechnikai szakanyagok

Optikai, elektrooptikai eszközök

Világítás-
technikai
eszközök

Védőeszközök

Kényszerítőeszközök

Szolgálati lőszer-, gránát- és jelzőtöltény javadalmazás

Lövedékálló

Ütésálló

Bilincs

Könnygázszóró palack (egyéni kiszerelésű)

Könnygáz permetszóró palack (csapatszolgálati kiszerelés)

Hosszított gumibot (csapatszolgálati kiszerelés)

Rendőrbot

lőszerek

gránátok

jelző töltények

védőmellény

pajzs

sisak

Védősisak gázálarccal

Védőpajzs

Testvédő készlet

 

 

 

 

9×19 mm űrméretű pisztoly21

9×19 mm űrméretű géppisztoly 20

7,62×39 mm űrméretű gépkarabély

5,56 mm űrméretű gépkarabély

7,62 mm űrméretű géppuska

7,62 mm űrméretű mesterlövész puska6

12-es kaliberű (ismétlő) sörétes puska

40 mm űrméretű kézi gránátvető (könnygázgránátvető)

26,5 mm űrméretű jelzőtöltény kilövő pisztoly

26,5 mm űrméretű jelzőtöltény kilövő készülék (botlódrótos)

Hangjelző (robbanó)

Színes füstjelző

Füst- és ködképző

Binokuláris nappali látcső

Binokuláris éjszakai látcső7

Éjjellátó készülék

Kézi hőkamera

Kézi rúdlámpa

Keresőlámpa

Rejtett viselésű (MSZK 1114-1 szerint L4/K2 védelmi fokozat)15

Külső viselésű (MSZK 1114-1 szerint L4/K2 vagy L5/K3 védelmi fokozat)16

Külső viselésű (MSZK 1114-1 szerint L4-L6/K2 védelmi fokozat)17

MSZK 1114-1 szerint L6 védelmi fokozatú18

MSZK 1114-1 szerint L5 védelmi fokozatú19

MSZK 1114-1 szerint L4/K2 védelmi fokozat)

Járőr gumibot

Többcélú rendőrbot

Összetolható gumibot

9 mm űrméretű pisztolylőszer (pisztolyhoz/géppisztolyhoz)

7,62 mm űrméretű karabély lőszer

5,56×45 mm (.223) Rem lőszer

7,62 mm űrméretű puska lőszer géppuskához

7,62 mm űrméretű puskalőszer mesterlövész puskához6

12-es kaliberű lőszer sörétes puskához

Univerzális könnygázgránát

40 mm gránát (könnygázgránátvetőhöz)

26,5 mm űrméretű fehér színű jelzőtöltény (jelzőtölténykilövő pisztolyhoz)

26,5 mm űrméretű színes jelzőtöltény (piros, fehér, zöld, sárga)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva (a 2–21. sorban felsoroltak kivételével)

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

1%

 

 

 

 

20%

20%

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

5%

 

10%3

 

5%2

1

1

 

 

 

 

5%

 

 

 

2.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó) alegységeknél a fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó készletek %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

50%

 

 

20%

20%

10%

2 db

 

20%

20%

20%

5%

2 db

5%

 

 

 

 

 

10%4

10%

10%

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

10%4

 

 

1

 

 

1

1

 

1

1

 

3.

Határrendészeti kirendeltségenként az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

75%

25%

 

1 db

1 db

15%

15%

30 db

30 db

15%

2%

15%

15%

 

 

 

 

30%

 

 

30%

 

 

 

 

 

10%8

 

 

 

 

1

1

 

1

1

 

 

 

2

5

4.

Az ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

50%

50%

 

8 db

min.
4 db5

8 db

18 db

 

13 db

3 db

16 db

6 db

100%

15%

 

100%

10%4

 

 

 

100%

100%

100%

5%

 

100%

100%

 

10%4

 

1

1

 

 

 

1

30%

15

1

 

5.

KR KEŐ (személyvédelem) fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

100%

 

15%

10%

 

 

10%

2 db

3 db

2 db

 

 

100%

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6.

KR KEŐ (objektumvédelem) fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

100%

35%

15%

10%

5%

 

10%

2 db

3 db

2 db

 

 

 

100%

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

1

 

1

 

 

7.

KR SZOVIG (személyvédelem) fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KR SZOVIG KVO TVSZ fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

50%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

75%

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

KR SZOVIG Objektumvédelmi Főosztály fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

25%

25%

 

10%

5%

 

10 db

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

10.

KR SZOVIG KŐO fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

20%

10 db

15%

 

 

10 db

2 db

 

 

 

 

 

10%

2 db

3 db

2 db

 

 

50%

50%

 

 

 

50%

10%

10%

10%

 

 

25%

10%

 

 

 

1

1

1

 

 

1

 

1

 

 

11.

KR REIG bevetési osztályok állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

50%

50%

min.
4 db5

 

4 db

2%

4 db

2 db

 

 

 

10%

 

 

 

10%

100%

100%

100%

 

 

10%

100%

 

 

 

1

1

 

 

 

 

30%

1

 

 

12.

KR KMHIG és KR NYMHIG határvadász bevetési osztályok állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

50%

 

5%

5%

 

20%

2%

5 db

10 db

 

 

 

10%

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

30%

1

1

 

13.

A területi és helyi szervenként az objektumvédelemben résztvevő állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

50%

50%

1 db10

1 db10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

14.

A RIK épület objektumvédelmében résztvevő állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

50%

50%

1 db10

1 db10

 

 

1 db9

 

 

 

 

50%

50%

 

 

 

30%

100%

100%

100%

 

 

10%

1 db

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

15.

NEBEK BEI Műveleti Főosztály állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban, db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

25%14

1 db

1 db

5 db

 

5 db

 

5 db

 

 

 

 

 

50%

 

2 db

15 db

 

 

 

 

 

2 db

 

 

5 db

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

16.

Tisztjelölti állomány után felszámítandó mennyiség db-ban

1 db

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 db

1 db

 

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Fegyveres biztonsági őrség állománya után felszámítandó mennyiség db-ban11

2 és

1 db12

 

 

 

 

 

 

 

 

2 és

1 db13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

RVT és ROKK Rendőrképző Akadémia (Adyliget, Szeged) ügyeleti szolgálatot ellátó állománya után felszámítandó mennyiség db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 db

1 db

 

 

1 db

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

RVT és ROKK hallgatói oktatásához a hallgatói létszám után felszámítandó mennyiség %-ban1, illetve intézmények után db-ban

10%

1%

10%

1 db

1%

1%

1 db

1 db

1 db

 

10%

 

1%

1%

 

5%

10%1

10%1

 

 

 

10%1

25%1

25%1

25%1

10%1

 

 

25%1

5%

5%

 

20.

Bevetési (nyomozói, műveleti feladatokat ellátó – BRFK BBO) alegységnél a fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó készletek %-ban, szervenként db-ban, illetve lőszerekre javadalmazásban meghatározva

 

 

 

 

 

4 db

4 db

 

 

 

10%

 

 

2 db

2 db

9 db

3 db

 

10%

 

 

 

2 db

2 db

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

10%

 

 

 

21.

Vízirendészeti rendőrkapitányság fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban, szervenként db-ban meghatározva

2 db

2 db

2 db

2 db

10%

Megjegyzés:
1 Az RVT és a ROKK hallgatói állomány részére az oktatási feladatok végrehajtásához szükséges mennyiségben (védőeszköz esetén a viselője testméretének megfelelően) biztosítva.
A szavatossággal bíró eszközök (pl. lövedékálló mellény, ütésálló testvédő) esetében a használatból kivont eszközökön jól látható módon a „CSAK GYAKORLÁSRA!” feliratot el kell helyezni!
2 Bűnügyi állomány rendszeresített létszámához viszonyított.
3 Rendészeti és fegyveres biztonsági őrség állomány rendszeresített létszámához viszonyított.
4 Csapatszolgálati század és Bevetési alegységeknél a fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány rendszeresített létszámához viszonyított.
5 A szakmai feladatok függvényében kerül meghatározásra.
6 A 308 Win kaliberű mesterlövész puska teljes ellátásáig tervezhető. Lőszerjavadalmazásban a teljes ellátást követően 308 Win kaliberű lőszer értendő.
7 Az éjszakai látcső (elektronikus képerősítő rendszert nem tartalmaz).
8 A schengeni külső határon a határrendészeti kirendeltségenként az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után tervezhető mennyiség %-ban.
9 A RIK épület védelmében részt vevő parancsnoki és figyelő állomány részére tervezhető.
10 A védelmi tervben meghatározott tüzelőállások száma szerint tervezhető.
11 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/B. és 43/D. pontjában meghatározott őrhelyenként és önálló járőrtevékenységet végző őrönként alegységi készletből tervezhető.
12 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/B. pont a) alpont aa) és ab) pontjában meghatározottak szerinti mennyiségben alegységi készletből tervezhető.
13 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/D. pont a) és b) alpontjában meghatározottak szerinti mennyiségben alegységi készletből tervezhető.
14 A NEBEK BEI Műveleti Főosztály Műveleti Biztosító Osztály állomány részére tervezhető.
15 Az L4/K2 védelmi fokozatú rejtett viselésű lövedékálló mellénnyel való teljes feltöltésig az L3/K2 védelmi fokozatú rejtett viselésű lövedékálló mellényekkel is tervezhető az ellátás.
16 Az L5/K3 védelmi fokozatú külső viselésű lövedékálló mellény rendszeresítéséig és a teljes kiváltásáig az L4/K2 védelmi fokozatú külső viselésű lövedékálló mellényekkel is tervezhető az ellátás.
17 Az L6/K3 védelmi fokozatú külső viselésű lövedékálló mellény rendszeresítéséig és a teljes kiváltásáig az L4-L6/K2 védelmi fokozatú külső viselésű lövedékálló mellényekkel is tervezhető.
18 Az L6 védelmi fokozatú lövedékálló pajzs rendszeresítéséig és a teljes kiváltásáig az L4/K2 védelmi fokozatú lövedékálló pajzzsal is tervezhető.
19 Az L5 védelmi fokozatú lövedékálló pajzs rendszeresítéséig és a teljes kiváltásáig az L4/K2 védelmi fokozatú lövedékálló pajzzsal is tervezhető.
20 A 9×19 mm űrméretű géppisztoly használata a lovas és kutyás járőri szolgálat ellátása során nem javasolt.
21 A rendőri állomány kézméretét figyelembe véve 15%-ban rejtve hordható (Compact) maroklőfegyver tervezhető.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
KR KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség
KR KMHIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
KR NYMHIG: Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
KR REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
KR SZOVIG: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
KR SZOVIG KŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztály
KR SZOVIG KVO TVSZ: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat
NEBEK BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság
RIK: Rendőrségi Igazgatási Központ
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)

4. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasításhoz

A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT BIZTOSÍTANDÓ VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz (db/fő)

Egyéni bőrvédelmi eszköz (db/fő)

Sugárjelző és mérőműszer (db/fő)

Gázálarckészlet szűrővel

Gázálarckészlet szűrővel ütésálló sisakhoz

Könnyű (egyszerhasználatos) szűrő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugárzásadagmérő

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Vezetők

13

2.

Bűnügyi szolgálati ág

13

13

3.

Határrendészeti szolgálati ág

13

13

 

14

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

13

13

15

15

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

13

13

 

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

13

13

 

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

13

 

13

 

8.

Kommunikációs szolgálati ág

13

13

9.

Állami futárszolgálat

13

13

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

13

13

11.

Tanúvédelmi szolgálat

13

13

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

13

13

13.

Légirendészeti szolgálat

13

13

13

14.

Légiközlekedés-védelmi szolgálat

13

13

13

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

13

13

13

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

 

12

13

17.

Tűzszerész szolgálat

1

13

1

1

18.

Ügyeleti szolgálat

1

13

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

1

13

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

13

13

 

21.

Tisztjelölt1

1

 

 

 

 

Megjegyzés:
1 A 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 1. melléklete alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében személyi készletként tervezhető.
2 A rendőri csapaterő által használt védősisakra szerelhető változat.
3 Alegységkészletébe (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, továbbá a gázálarcnál a rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő szűrőbetéttel) tervezhető.
4 Az ionizáló sugárzást kibocsátó (pl. röntgen) berendezést kezelő állománya részére tervezhető.
5 ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály atomenergia alkalmazásának engedélyezésével és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatokhoz szükséges mennyiségben tervezhető.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály

5. melléklet a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasításhoz

AZ ALEGYSÉG-, ÉS AZ EGYSÉGKÉSZLETET KÉPEZŐ VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Gázálarckészlet szűrővel1

Szűrőbetét gázálarchoz

Könnyű (egyszerhasználatos) szűrő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárzásszint-
és/vagy
szennyezettség-
mérő

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva
(a 2–13. sorban felsoroltak kivételével)

10%

30%7

30%

 

5%

1 db

2.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó) alegységek állománya után megalakítandó készletek %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva

 

 

 

 

 

1 db

3.

Határrendészeti kirendeltségenként az állománytáblában rendszeresített
és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy db-ban meghatározva

 

10%

 

1 db5

 

1 db5

4.

Atomerőmű által veszélyeztetett 0–30 km közötti terület rendőri szervei hivatásos, polgári állománya, valamint gépjármű állománya

100%

100%8

100%

100%6

100%

1 db4

5.

Csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

 

100%7

 

 

 

 

6.

KR SZOVIG (objektumvédelem) fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban

 

10%

 

 

 

 

7.

KR SZOVIG KŐO fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban meghatározva

100%

10%

 

 

 

 

8.

KR REIG bevetési osztályok állománytáblában rendszeresített
és fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

10%1

 

 

 

 

 

9.

KR KMHIG és KR NYMHIG határvadász bevetési osztályok állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%1

 

 

 

 

 

10.

Tisztjelölti állomány után felszámítandó mennyiség db-ban

 

 

1 db2

 

 

 

11.

Fegyveres biztonsági őrség állománya után felszámítandó mennyiség db-ban a megjegyzésben nevesített ORFK utasítás alapján3

2 és 1 db

2 és 1 db

2 és 1 db

 

 

 

12.

RVT és ROKK állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%9

10%

100%9

 

 

 

13.

RVT és ROKK hallgatói állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

25%9

 

25%9

 

 

 

Megjegyzés:
1 A rendőri csapaterő (csapatszolgálati) részére a védősisakra szerelhető változat.
2 A 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 1. melléklete alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében alegységkészletként tervezhető.
3 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/C. pont a) és b) alpontjában meghatározottak szerinti mennyiségben őrhelyenként és önálló járőrtevékenységet végző őrönként alegységi készletbe tervezhető.
4 Az érintett helyi szervek részére tervezhető.
5 Határátkelőhelyenként tervezhető.
6 Az érintett helyi szervek személyszállító gépjármű állományára tervezhető.
7 A rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő (pl. ABEK2P3) szűrőbetét tervezhető.
8 A radioaktív por ellen is védelmet biztosító szűrőbetét tervezhető.
9 Alegységkészletébe (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, továbbá a gázálarcnál a rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő szűrőbetéttel) tervezhető.
Magyarázat:
KR KMHIG: Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
KR NYMHIG: Készenléti Rendőrség Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
KR REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
KR SZOVIG: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
KR SZOVIG KŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztály
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)
1

Az utasítás a 12. pontja alapján hatályát vesztette 2020. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére