• Tartalom
Oldalmenü

340/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 97,71%-os üzletrészének a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2020.07.11.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi u. 6 sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000112) 97,71%-os részvénycsomagjának a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.; cégjegyzékszám: 01-09-884688) által történő megszerzését – a köznevelési tankönyvellátás biztonságának megerősítése érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.