• Tartalom

4/2020. (II. 28.) AM rendelet

4/2020. (II. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

2021.02.20.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltató: Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő;

2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: e rendelet 3. mellékletében meghatározott termékkör;

4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. tej-kereskedő: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége, akinek vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja;

6. tejtermelő: olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek a gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít.

2. § (1) Az adatszolgáltató köteles az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott piaci jelentést – a (2) bekezdés kivételével – a feldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és tejtermelők esetében havi, tejkereskedők esetében háromhavi rendszerességgel havi adatokat, elektronikus úton a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) honlapján közzétett címre, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldeni.

(2) Nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő az 1. mellékletben meghatározott piaci jelentés 1. lapjának vonatkozó sorát (70 Kód) köteles kitölteni és az (1) bekezdés szerint megküldeni.

(3)1 Az adatszolgáltató köteles az 1. melléklet 1. lapja szerinti adatszolgáltatást az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) központi elektronikus rendszerén keresztül teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(4) A piaci jelentések kitöltési útmutatóit a szakmaközi szervezet honlapján közzéteszi.

(5)2 Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH és az AKI Nonprofit Kft. a szakmaközi szervezettel együttműködésben üzemelteti. Az AKI Nonprofit Kft. az összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta – kizárólag összesített, valamint átlagadatokat – ad át a szakmaközi szervezetnek. A szakmaközi szervezet tagságára vonatkozó összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH és az AKI Nonprofit Kft. az érintett adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozat alapján igény szerint átadja a szakmaközi szervezetnek.

(6) Az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra.

(7) A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi. A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók egyedi azonosításra alkalmas adatait nem teheti közzé, és harmadik személynek nem továbbíthatja.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. február 28-án hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés – feldolgozók, termelők, kereskedők

1. lap

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve: .................................................................

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója: ........................ (amennyiben Tej Terméktanács tag)

Év: ............... Hónap: ..................................

ALAPANYAGADATOK

Kód

Termékmegnevezés

Mennyiség

Alapár

Zsírtartalom

Fehérjetartalom

Átlagár

(tonna)

(Ft/kg)

(g/100g)

(g/100g)

(Ft/kg)

10

Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej

 

 

 

 

 

20

Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej

 

 

 

 

 

30

Egyéb helyről felvásárolt nyerstej

 

 

 

 

 

40

Társvállalattól átvett alapanyag

 

 

 

 

 

50

Import alapanyag (külpiacról vásárolt)

 

 

 

 

 

60

Társvállalatnak értékesített alapanyag

 

 

 

 

 

70

Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

 

 

 

 

 

80

Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék

 

 

 

 

 

90

Ömlesztési alapanyag vásárlás (külpiacról) (tejegyenértékben)

 

 

 

 

 

100

Tejpor (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)

 

 

 

 

 

2. lap

 

Feldolgozó, kereskedő
TT azonosítója:

Neve:

Év:

Hónap:

 

 

 

 

 

 

Kereskedő esetén

 

Adószám:

 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:

 

 

Telephely engedélyszáma:

 

 

Telephely címe:

 

 

Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:

 

KÉSZTERMÉKADATOK (me: tonna)

Kód

Termékmegnevezés

Termelés

Import

Belföldi értékesítés

Export értékesítés

Zárókészlet

10

Fogyasztói tej 6 % zsírtartalomig

 

 

 

 

 

20

ebből 1–3 % zsírtartalmú tej

 

 

 

 

 

30

Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

 

 

 

 

 

50

Sovány tejpor

 

 

 

 

 

60

Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen

 

 

 

 

 

70

– ebből vaj

 

 

 

 

 

80

Sajt és túró összesen

 

 

 

 

 

90

– ebből túró

 

 

 

 

 

91

– ebből rögös túró HKT

 

 

 

 

 

100

– ebből trappista

 

 

 

 

 

110

– ebből ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

120

Savanyított tejtermék

 

 

 

 

 

130

– ebből tejföl

 

 

 

 

 

140

– ebből növényi zsírral készült termék

 

 

 

 

 

150

Ízesített tejitalok

 

 

 

 

 

2. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés – kereskedők

 

Kereskedő
TT azonosítója:

Neve:

Év:

Hónap:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén

 

 

Adószám:

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:

 

 

 

Telephely engedélyszáma:

 

 

 

Telephely címe:

 

 

 

Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:

 

 

KÉSZTERMÉKADATOK (me: tonna)

Fogyasztói ár

Kód

Termékmegnevezés

Import

Belföldi értékesítés

Export értékesítés

Zárókészlet

Kód

Termékmegnevezés

 

 

 

 

 

10

Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

 

 

 

 

 

20

ebből 1–3% zsírtartalmú tej

 

 

 

 

 

21

ebből 1,5%-os zst. UHT tej

 

 

 

 

 

30

Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

 

 

 

 

 

40

Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

 

 

 

 

 

50

Sovány tejpor

 

 

 

 

 

60

Vaj, kenhető vajkészítmény, összesen

 

 

 

 

 

70

– ebből vaj

 

 

 

 

 

80

Sajt és túró összesen

 

 

 

 

 

90

– ebből túró

 

 

 

 

 

91

– ebből rögös túró HKT

 

 

 

 

 

100

– ebből trappista

 

 

 

 

 

110

– ebből ömlesztett sajt

 

 

 

 

 

120

Savanyított tejtermék

 

 

 

 

 

130

– ebből tejföl

 

 

 

 

 

140

– ebből növényi zsírral készült termék

 

 

 

 

 

150

Ízesített tejitalok

 

 

 

 

 

3. melléklet a 4/2020. (II. 28.) AM rendelethez

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

1.

Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet)

0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től 0406-ig

2.

Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje-tartalmuk lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből

3.

Ízesített tej

2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

1

A 2. § (3) bekezdése a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 11. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére